Arkivfoto: Claus Søndberg
Livet her

Børneboom: By i Rebild Kommune stikker helt af

12. maj 2022 kl. 12:05

I de kommende år kommer én bestemt by til at stikke helt af i antallet af børn sammenlignet med resten af byerne i Rebild Kommune. Det fremgår af en ny befolkningsprognose udarbejdet for kommunen for årene 2023-2050.

Ifølge prognosen forventes antallet af 6-15-årige at være stigende fra 4.000 børn i 2022 til 4.500 børn i 2030. I årene efter forventes en stigning op til 4.750 børn frem til 2050 i kommunen.

I grafen herunder ses den samlede stigning i antallet af børn for hele kommunen:

Graf: Rebild Kommune

Prognosen forudsiger, at stigningen primært vil være at finde i Støvring, mens der for de øvrige steder i kommunen er stabile eller faldende børnetal.

Grunden til den store stigning i Støvring skyldes blandet andet de mange nye boliger, der er på vej til byen. Prognosen bygger nemlig på et boligbyggeprogram med knap 3.500 nye boliger fra 2022 til 2050, hvoraf 2.450 boliger forventes at blive bygget i Støvring.

Derudover tager prognosen også højde for en forventet udvikling i fertilitet, flyttemønstre og dødelighed på baggrund af tidligere års udvikling. Der er dog ikke indregnet øget indvandring som følge af situationen i Ukraine, idet der er mange usikkerheder i forhold antal, varighed og placering i kommunen.

Herunder ses udviklingen i antal 6-15-årige fordelt på distrikter i Rebild Kommune. Den lyseblå stribe, som udgør Støvring, ligger betydeligt højere end resten af distrikterne:

Graf: Rebild Kommune

Annonceret indhold

Nyeste