Mandag morgen 22. juni gik kommunens folk i gang med at demontere skulpturen ”Bølgen” ved broanlægget i Hadsund. Foto: hhr-freelance.dk
Livet her

”Bølgen” skvulper ikke længere...

”Bølgen” ved Broanlægget i Hadsund skal nu renoveres, og der er tre scenarier i spil

28. juni 2020 kl. 18:15
Mandag morgen 22. juni gik kommunens folk i gang med at demontere skulpturen ”Bølgen” ved broanlægget i Hadsund. Foto: hhr-freelance.dk
Fremover bliver der kun 3 søjler og ingen vand i bassinet. foto: hhr-freelance.dk

Erik Erland Nielsen, formand for Hadsund Turistforening, fortalte mandag morgen i sidste uge, at ”Bølgen” skulptur ved broanlægget i Hadsund, var ved at blive pillet ned af kommunens folk og en elektriker fra HERA,så den kan blive sendt til renovering hos kunstneren.

Bølgen får 3 søjler og farvelægges

For at opnå den størst mulige lighed med det oprindelige kunstværk ”Bølgen” ved Broanlægget i Hadsund, har Udvalget for Teknik og Miljø nu godkendt deres fagenheds indstilling om, at ”Bølgen” bevares ved at beklæde de tre søljer med folie, men renoveringen skal ske med ekstern medfinansiering som en forudsætning for igangsættelsen.

I en fremstilling for Udvalget anbefalede fagenheden fra Teknik og Miljø, at det sidste af tre muligheder for skulpturens fremtid: En istandsættelse med 3 søjler beklædt med folie, der skønnes af kunne udføres for kr. 85.000,-, men der er ikke afsat budget til istandsættelsen af Bølgen.

Ligeledes hed det: - at skulpturen Bølgens fremtoning i bybilledet har ændret sig en del siden dens opførelse i 2004. Den har været præget af hærværk i flere omgange, hvorved der er sket spredning til omgivelserne af kemisk farvede vand fra søjlerne. Det har resulteret i, at der i dag kun tilbagestår 3 af de 4 oprindelige søjler.

Endvidere er flere af metalpladerne på skulpturen faldet af. Da Bølgen var i drift som vandkunst, afholdt fagenheden Teknik og Byg betydelige ressourcer på drift, reparation og vedligeholdelse.

Fagenheden har afholdt møde på stedet med den kunstner, der designede Bølgen. Fagenheden ønskede en dialog for at tilvejebringe løsningsforslag, som er teknisk mulig, men også med respekt for det oprindelige kunstværk. Fagenheden fremsatte nedenstående forslag til skulpturens fremtidige udtryk, hvilket kunstneren har accepteret.

I alle forslag fremstår kunstværket uden vand.

Tre muligheder

Drøftelserne under dette møde resulterede i følgende muligheder:

1: Fjernelse af skulpturen og tilhørende søjler.

2: Påsætning af de manglende plader på skulpturen og fremstilling af den 4. søjle. Herefter vil Bølgen fremstå hel og med klare søjler uden vand.

3: Påsætning af de manglende plader på skulpturen og fremstilling af den 4. søjle. Herefter påklistres der transparent plastfolie på søjlerne i farver, der vælges ud fra de oprindelige farver. Også her undlades vand i søjlerne.

I tiden siden det afholdte møde har det vist sig uforholdsmæssigt dyrt at få fremstillet den 4. søjle, idet værktøjerne til denne fremstilling ikke er til rådighed mere. Fremstilling af nye værktøjer og tilvejebringelse af den 4 søjle, skønnes at løbe op i ca. 250.000 kr. På den baggrund er kunstneren og fagenheden blevet enige om at nøjes med de 3 eksisterende søjler. Dog ønsker kunstneren, at der ændres på placeringen af de 3 søjler.

Udgifterne til de tre muligheder beløber sig til følgende:

Ad. 1. Fjernelse skønnes at kunne udføres for 17.500 kr.

Ad. 2.Istandsættelse med 3 klare søjler skønnes at kunne udføres for 70.000 kr.

Ad. 3. Istandsættelse med 3 søjler beklædt med folie skønnes at kunne udføres for kr. 85.000,-

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu