”Smedens Jens samler mågeæg”, lyder billedteksten til denne illustration til Arne Sloth Kristoffersens fortælling. Privatfoto
Livet her

Arne Sloth om hjemegnens folk

01. oktober 2017 kl. 11:30

BÆLUM: Tirsdag 3. oktober kl. 14 i holder Arne Sloth Kristoffersen foredrag for Ældresagen i Bælum Ældrecenter med emnet "Mennesker mellem hav og fjord".

Foredragsholderen er født i Brovst i 1942, hvor hans far havde en korn- og foderstofforretning i 46 år samtidig med, at han gennem 15 år var formand for kommunens socialudvalg.

Forretningen havde kunder i hele området mellem Vesterhavet og Limfjorden. Naturforholdene på denne korte strækning på kun 16 km var meget forskellige og dermed også livsforholdene og de sociale forhold.

Området omfatter den dårlige jord i Klitten, 30 kvadratkilometer mose, store vandlidende områder samt Hjørring Amts bedste jord i Gammel Brovst. De store klit- og moseområder rummede mange fattige mennesker, hvis kamp for tilværelsen er beskrevet af Johan Skjoldborg, der i 1890’erne var lærer i Koldmose Skole, blandt andet "Når vinteren rinder i grøft og i grav" og romanen "En stridsmand".

Foredraget bliver især en beretning om livsforholdene i 1940’erne og 1950’erne; men mange mennesker med rod langt tilbage i 1800-tallet vil også blive portrætteret.

Arne Sloth Kristoffersen fortæller ligeledes om beboerne i barndommens gade, Østergade, hvor aldersgrupperne levede tæt op ad hinanden, og hvor medlemmerne af byens tre store, kristne trossamfund levede fredeligt sammen. Men han vil også fortælle om bogen "Brovst som arbejderby", der beskriver arbejdslivet før, under og efter besættelsen i det fattige område mellem Limfjorden og Vesterhavet.

Arne Sloth Kristoffersen er tidligere skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring.

Annonceret indhold

Nyeste