Hans Pedersen, medlem i Hadsund Roklub gennem 50 år. ?Foto: Privat.
Livet her

50 års jubilæum

28. maj 2018 kl. 09:02

Onsdag 16. maj fejrede man ved reception i roklubben det lange medlemskab. Hans Pedersen er den første i klubbens historie, der runder dette helt unikke jubilæum.

I det lange medlemskab har Hans Pedersen i en periode været meget aktiv omkring bestyrelsen. I sær ved arbejdet omkring klubbens flytning i 1978 fra Fiskerihavnen til den nuværende placering på Thygeslundvej var Hans en af de afgørende drivkræfter.

Udover bestyrelsesposter har Hans Pedersen besat mange andre tillidshverv i klubben samt på kredsniveau, ansvarlig for klubbens materiel, ansvarlig for langtursroning samt instruktion af nye medlemmer. Hvervet som instruktør har Hans bestridt som frivillig i en ubrudt periode på 48 år. Dette er sig selv en helt utrolig bedrift, og vidner om, at hjertet hos Hans er med i arbejdet for og i Hadsund Roklub.

Ca. 60 var mødt op til receptionen i klubben, hvor der udover et let traktement blev plads og tid til flere taler.

Hans Pedersen rundede selv aftenen af med at fortælle anekdoter fra et langt liv i klubben, samt glæden ved at have fået muligheden for at være med så længe.

Det er Hadsund Roklub, der roser Hans Pedersen for et livslangt engagement fuld af virkelyst og energi. Samtidig ser klubben frem til endnu flere års medlemskab.

Annonceret indhold

Nyeste