Løgstør Fjernvarme kommer nu med udmelding om prisstigninger for 2023. <i>Foto: Mogens Lynge</i>
Det sker

Stigende fjernvarmepriser rammer nu også Løgstør

19. september 2022 kl. 10:39

Fjernvarmeforbrugerne i Løgstør har indtil nu været heldige, når man taler om prisstigninger på opvarmning af ens boliger. 

Men intet varer evigt. 

Bestyrelsen for Løgstør Fjernvarme har godkendt de nye varmepriser for 2023, hvilket betyder følgende: Et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter, som bruger 15,6 MWh, stiger med 2340,00 kroner pr. år til 15.862,25 kroner.

Det er kun forbrugsbidrag, altså den variable del, som reguleres fra 537,50 kroner pr. MWh til 687,50 kroner pr. MWh.

Derfor vil eventuelle besparelser på varmen slå direkte igennem på ens varmeregning. 

Stigningerne er blandt andet begrundet i følgende forhold: En inflation i niveauet 9 procent, eksplosivt stigende strømpriser, stigende priser på specielt træpiller men også halm og overskudsvarme. 

- Når ovenstående er sagt, så kan vi i Løgstør Fjernvarme glæde os over, at vi trods alt ”kun” stiger som anført. Vi kan se, at vores kollegaer i andre fjernvarmeværker generelt varsler markant højere stigninger, ligesom de forbrugere der individuelt fyrer med naturgas, varmepumper eller træpille fyr oplever stigninger på helt op til 400 procent. Bestyrelsen har besluttet ikke at forhøje a’conto opkrævningen for fjerde kvartal 2022, idet vi forventer at kunne lande et resultat tæt på nul for året. Dette er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed.

Annonceret indhold

Nyeste