Annonce

Bolig og forsikringer: Hvad sker der, hvis nogen glider i dine visne blade?

Visne blade hører efteråret til.

Virksomhedsprofil 29. oktober 2020

Men det våde danske vejr kan gøre de nedfaldne blade farlige for fodgængere. Derfor kan det få stor betydning for dig, hvis nogen glider i de våde blade, grene, ukrudt eller lignende på fortovet foran dit hus, da der i sidste ende kan lande en stor bøde i din postkasse. Bliv klogere på, hvorvidt du skal betale, hvis nogen falder på dit fortov i denne artikel.

Følg Vejloven

Det kan være en sand jungle, når man som grundejer skal sætte sig ind i ansvar og forsikringer. Det kan være svært for den almene privatperson at forestille sig fremtidige scenarier og dermed forberede sig ordentligt på, hvad der er grundejerens ansvar.

Derfor er det en god idé at få godt styr på Vejloven. Ifølge Vejloven har grundejeren pligt til at holde fortovet frit for ukrudt, affald og andet, der kan være til ulempe for færdslen derpå. Derfor kan du godt risikere at skulle betale, hvis nogen glider i de visne og våde blade på dit fortov.

Det vil dermed sige, at du har pligt til at fjerne de visne blade, grene, ukrudt med mere, således at de ikke er til gene for eventuelle fodgængere. Også selvom ordet “blade” ikke nævnes direkte i loven.

Uklare regler

I modsætning til når det handler om at fjerne is og sne fra veje og fortove, er der i denne lovparagraf ikke sat nogen tidsramme for, hvor hurtigt bladene skal fjernes. Det betyder også, at loven er en anelse mere diffus og kompliceret, hvis det en dag skulle ende som en forsikringssag.

Hvis uheldet sker

Hvis en person falder i visne, våde blade på fortovet, skal vedkommende selv henvende sig til husejeren og rette et krav mod denne. Dette gælder, uanset om det eksempelvis blot drejer som om et par ødelagte bukser, eller hvis personen er kommet slemt til skade.

Der er især vigtigt, at den person, som er kommet til skade, har beviser for, at du har forsømt din pligt som grundejer ved at lade bladene ligge på fortovet. Det kan eksempelvis være ved at få fat i vidner, der har set uheldet, og som kan berette om fortovets tilstand på uheldstidspunktet. Det kan f.eks. være din nabo, der kigger ud af sine vinduer , idet personen falder. Ellers kan den tilskadekomne tage billeder af fortovet for at dokumentere dets tilstand.

Kontakt dit forsikringsselskab

Har du som husejer en grundejeransvarsforsikring, kan du sende kravet til dit forsikringsselskab. Her vil det som standard være nødvendigt, at både du og den tilskadekomne udfylde nogle papirer om skaden og forsømmelsen.

Hvis dit forsikringsselskab vurderer, at du har forsømt dine pligter som husejer, og at du burde have fjernet bladene for længst, kan selskabet udbetale erstatningen til personen, der gled i dine blade. Det er derfor meget vigtigt at være ærlig overfor forsikringsselskabet, for eller kan den tilskadekomne ikke få erstatning gennem forsikringen.

Mangel på forsikring

Langt de fleste husejere har en grundejerforsikring, dog er det ikke lovpligtigt at have en sådan ansvarsforsikring. Hvis du står uden en ansvarsforsikring, kan du faktisk risikere selv at skulle betale erstatning til den tilskadekomne af din egen lomme. Det er selvfølgelig muligt for dig at vælge at afvise den faldne persons påstand og dermed sige, at erstatningskravet er uberettiget. Den tilskadekomne kan i så fald rejse et civilt søgsmål mod dag og sågar trække dig i retten.

I værste fald kan en regning for et alvorligt fald med tabt erhvervsevne ende på flere millioner kroner. Derfor er det altid en god idé at tjekke, om du har en grundejeransvarsforsikring som en del af din husholdning.

Leder du efter inspiration til en opdatering af din bolig? Så kan du læse lidt mere her .

Bedst & Billigst

, 0

Telefon:
70 26 74 74
E-mail:
bb@bedst-billigst.dk
Website:
https://www.bedst-billigst.dk/
Annonceret indhold

Nyeste