Omkring Aalborg, men også flere andre steder i Nordjylland, er der risiko for, at stoffet PFOS gemmer sig i jordlaget. Grafik: Christian Made Hagelskjær
Livet her

Find din by på kortet: Her kan farligt stof gemme sig i nordjysk jord

Region Nordjylland har i dag udgivet materiale, der kortlægger de steder, hvor der muligvis forekommer PFOS

10. september 2021 kl. 12:15

NORDJYLLAND: 21 steder i Nordjylland kan indeholde mængder af det farlige stof PFOS.

Hvad er PFOS?

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt.

Stoffet har blandt andet tidligere været brugt i brandslukningsskum på diverse brandstationer og i brandøvelser.

Stoffet blev forbudt i brandslukningsskum 27. juni 2011 og har siden ikke været brugt i skummet.

PFOS har en vand- og fedtafvisende effekt, som gør det brugbart til at kvæle ilt og dermed slukke ildebrande effektivt. Samtidig er det modstandsdygtigt og slidstærkt og kan derfor holde længe.

Senere har det vist sig, at PFOS kan være både kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og svække immunforsvaret. Hos gravide kan det også have indvirkning på fosterets udvikling.

Det er resultatet af en undersøgelse, som Region Nordjylland har været en del af sammen med de fire øvrige regioner i Danmark.

På baggrund af en sag om PFOS i kød i Korsør på Sjælland, igangsatte miljøminister Lea Wermelin (S) i juni en undersøgelse af udbredelsen af PFOS i hele landet.

Hvad er Korsør-sagen?

Der er målt store mængder af PFOS på først Korsør Rensningsanlæg og senere i nærheden af brandskolen i Korsør.

Kommunens undersøgelser har ført dem frem til, at PFOS’en sandsynligvis stammer fra brandskolen, hvor man tidligere brugte brandskum, som indeholdt PFOS.

Korsør Kogræsser og Naturplejeforening har brugt græsområderne i nærheden af brandskolen til deres køer og kalve. Dette kød har senere vist sig at indeholde store mængder af PFOS.

Kødet er blevet solgt i lokalområdet, og flere mennesker har efterfølgende fået målt værdier af PFOS i blodet, som er langt over normalen.

Region Sjælland og Holbæk Sygehus indgår et samarbejde om at få klarlagt hvor mange mennesker, der har indtaget PFOS. Indtil videre er 180 personer fra lokalområdet involveret i undersøgelserne.

Og det er altså dét, der nu foreligger de første resultater af.

I Nordjylland drejer det sig specifikt om 21 steder rundt omkring i hele regionen.

I august beskrev Nordjyske en tidligere brandmands bekymringer for udbredelsen af PFOS i Nordjylland - med afsæt i anvendelsen af den tidligere PFOS-holdige brandskum, som er blevet brugt på brandøvelsespladser flere steder i Nordjylland.

Se også
Tidligere Falck-brandmand advarer: Farligt stof kan ligge i den nordjyske muld

Dengang beskrev Jørgen Rørbæk Henriksen, der også er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Region Nordjylland, hvordan PFOS-stoffet potentielt kan være skadeligt for folk, der får det ind i kroppen.

- Problemet er bare, at det skum, der har været anvendt, kan være skadelig for børns immunforsvar. Det er stoffet PFOS, der giver problemerne. Det anses for at være kræftfremkaldende. Det er giftigt her og nu og nedsætter evnen til at få børn, beskrev han dengang.

Det bakkede Toke Winther fra Miljøstyrelsen op omkring.

- Når først PFOS er i kroppen, tager det mange år at udskille fra kroppen igen. Derfor er det problematisk, hvis man først får PFOS ind i kroppen, slog han fast.

De danske regioner har indsendt deres lister med PFOS-forurende til Miljøstyrelsen, og det næste skridt består nu i at igangsætte en indsats for at blive klogere på forureningen i områderne.

- Af overblikket kan man også se, at der mange steder allerede er sat aktiviteter i gang på lokaliteterne. På dem, hvor der ikke er sat aktiviteter i gang, skal kommunen nu for hver lokalitet tage stilling til, om der kan gives et påbud til forureneren. Det vil sige, om forureneren stadig findes og selv skal undersøge og rense op efter en eventuel forurening, lyder det i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

- Vi er nødt til at undersøge pladserne meget grundigt, før vi kan sige, om de er forurenede, og om det i så fald har en indflydelse på menneskers sundhed eller drikkevand. Jeg forstår godt, hvis nogen synes, at det burde gå hurtigere – men det er et ressourcekrævende arbejde, og det er vigtigt, at vi først prioriterer de steder, hvor risikoen er størst. Jeg kan garantere, at alle myndigheder arbejder så hurtigt som muligt, uddyber Heino Knudsen, der er formand. for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer, i samme pressemeddelelse.

Bor du i nærheden af ét eller flere af de områder, der kan indeholde PFOS-forurening - eller har du konkret viden på området, som du vil dele med os? Tøv da ikke med at kontakte undertegnede journalist på sje@dnmh.dk

Annonceret indhold

Nyeste