Ole Larsen Kandborg fortalte om krigen i Ukraine
Livet her

Et af de store koryfæer inden for dansk forsvar gæstede Aabybro

Forhenværende NATO-chef fortalte om krigen i Ukraine og dens konsekvenser for sikkerhedspolitikken

30. januar 2023 kl. 07:48

Det var alvorlige emner, der var på dagsordenen, da omkring 80 medlemmer fra klubber i Pandrup, Han Herred og Aars forleden var samlet på Hotel Søparken i Aabybro.

Præsident Britta Walther bød velkommen til mødet og specielt til aftens foredragsholder, Ole Larsen Kandborg. 

Ole Larsen Kandborg er pensioneret generalløjtnant og betegnes som et koryfæ indenfor det danske forsvar.

Han er pensioneret generalløjtnant, og har bestridt adskillige tunge poster indenfor forsvaret. Da han i 2001 gik på pension var han chef for NATO's Militære Komité og dermed nærmeste militære rådgiver for NATO's generalsekretær.

På aftenens møde tog Ole Larsen Kandborg udgangspunkt i Ruslands invasion af Ukraine, hvor han redegjorde for krigens sikkerhedspolitiske konsekvenser for NATO og dermed den vestlige verden.

Han fortalte blandt andet om de store dilemmaer, vi står over for med en verdensorden, som ser anderledes ud end den, vi har vænnet os til efter murens fald i 1989.

Krigen i Ukraine har forandret den sikkerhedspolitiske dagsorden.

Og det var en oplægsholder, som vidste, hvad han talte om. Ole Kandborg Larsen har arbejdet i militære stillinger næsten hele sit arbejdsliv.

Han blev født i 1941 i Venge ved Skanderborg, og han indledte sin militære karriere i 1960’erne hos Prinsens Livregiment, hvor han senere blev bataljonschef og brigadechef.

I 1993 blev han chef for det daværende Hærens Operative Kommando, som indtil 2014 var et af hovedelementerne i det danske forsvar.

I 1997 kulminerede Ole Kandborg Larsens karriere, da han blev chef for Den Internationale Militære Stab i NATO's politiske hovedkvarter i Bruxelles.

Som 60-årig fratråde Ole Larsen Kandborg sin stilling NATO, hvorefter han flyttede til Viborg og startede et konsulentfirma, Kandborg Consult.

Generalen er benådet med det danske Storkors, som er den højeste danske orden, der gives til ikke-kongelige og ikke-regeringschefer.

Omkring 80 var mødt op til foredraget med Ole Larsen Kandborg.

På aftenens møde fortalte Peter Eigenbroth fra Han Herred Rotary Klub endvidere om projektet "Rent Vand til Ukraine", og Aabybro Rotary Klub overrakte en donation på 2.000 kroner til arbejdet i Ukraine.

Annonceret indhold

Nyeste