Hjortdal-Fjerritslev Havekreds har oplevet stor interesse for besøg i lokale haver.
Det sker

Havekreds gør status over 2022 og varsler nye tider for kredsen

Havekreds indkalder til generalforsamling, som samtidig kan blive den sidste

26. januar 2023 kl. 15:02

Hjortdal-Fjerritslev Havekreds kan glæde sig over en god tilslutning til kredsens arrangementer i 2022. Særlige havebesøg i lokale haver har været yderst populære og godt besøgte, oplyser formand Joan Josiassen.

Det er noget af det, formanden vil berette om, når kredsen 9. februar holder generalforsamling på Tinghuset i Fjerritslev. 

Kredsen sluttede sæsonen af med en bustur til et julemarked på Ausumgaard mellem Struer og Holstebro.

 På den kommende generalforsamling vil der blive orienteret om de forslag, som hovedbestyrelsen i Haveselskabet er fremkommet med sidste år og som vil blive fremlagt til godkendelse på Repræsentantskabsmødet i april dette forår. 

- Hvis forslagene bliver godkendt, vil det betyde store strukturændringer i Haveselskabet. Det vil derfor være sidste gang, at vi afholder generalforsamling i vores kreds, hvis disse forslag bliver vedtaget i foråret, oplyser Joan Josiassen, der oplyser at årsprogrammet sædvanen tro vil blive uddelt.

- Uanset udfaldet af afstemningen om de fremlagte forslag til strukturændringer i Haveselskabet vil alle de planlagte arrangementer blive afholdt i overensstemmelse med dette. Det vil også gælde for alle andre kredses arrangementer, og de nuværende kredsbestyrelser vil blive bibeholdt indtil næste års generalforsamlinger.

Annonceret indhold

Nyeste