Indehaver Hans Bak Koldsgaard overtog Agesen og Koldsgaard VVS Teknik i 2019. I år fejrer virksomheden 50-års jubilæum.
Livet her

- Det handler om hjælpsomhed og om at kende sin betydning i lokalsamfundet

Agesen & Koldsgaard VVS Teknik kan i år fejre 50-års jubilæum, og ejeren er klar med planer for fremtiden

23. januar 2023 kl. 10:35

FJERRITSLEV: Der er sket meget, siden Poul B. Jensen i 1973 etablerede sig som enmandsfirma på Mågevej 23. Virksomheden, der i dag hedder Agesen & Koldsgaard VVS Teknik, har adresse på Industrivej og beskæftiger 29 medarbejdere. 

For bordenden sidder 56-årige Hans Bak Koldsgaard. I 2000 blev han ansat hos Poul B. Jensen, som kort tid efter afhændede virksomheden til Henning Agesen. Til at begynde med fik Hans Bak Koldsgaard ansvaret for smedeafdelingen, og i 2010 blev han medejer af virksomheden. Dermed blev en drøm om at være sig selv realiseret.

- Jeg er landmandssøn fra Frøstrup og har nok altid haft en drøm om at blive selvstændig, siger han.

 I 2019 overtog Hans Bak Koldsgaard hele virksomheden, og samtidig gik han i gang med en ny organisering af medarbejderne.

- Jeg har valgt at dele virksomheden op i forretningsområder for at sikre en højere grad af specialisering. Udviklingen inden for vores branche går så stærkt, og det er derfor vigtigt med specialister, siger han.

Hans Bak Koldsgaard er oprindeligt fra Frøstrup men flyttede til Fjerritslev i 1994. I 2000 blev han ansat ved daværende Poul B. Jensen.

VVS-virksomheden har i dag afdelinger i Aalborg, Aabybro, Brovst og Løgstør, og der bliver løst opgaver i store dele af Nordjylland.

I øjeblikket er det særligt på området energi, at der er stor aktivitet, og især indenfor varmepumpeløsninger. 

- Her er der et stort fokus på den rigtige energiløsning både i forhold til varmepumpe, men også på varmeanlægget generelt, hvor der kan spares mange penge på at få indreguleret sit varmeanlæg korrekt ved udskiftning af sin nuværende energikilde til en varmepumpe, siger Hans Bak Koldsgaard.

- Vi oplever endnu ikke nogen afmatning, men vi kan godt mærke, at telefonerne ringer knap så ofte i øjeblikket, og det skyldes, at folk i øjeblikket tøver med at investere i blandt andet nye badeværelser.

VVS-virksomheden med base i Fjerritslev har afdelinger i Aalborg, Aabybro, Brovst og Løgstør.

Nyt forretningsområde på vej

Selv om Hans Bak Koldsgaard umiddelbart virker som en eftertænksom mand, bobler det af idérigdom i den sindige Thybo. Det kommer blandt andet til udtryk, når han og en kammerat i år præsenterer et nyt tiltag "Care Pro", som er skabt med det formål både at hjælpe et stigende antal ældre, som vælger at blive i eget hus og i forhold til plejehjem og ældrevenlige boliger, hvor der opleves stigende behov for rådgivning om tilpasninger af hjælpeløsninger i badeværelset.

- Udover fokus på løsninger til badeværelset vil vi også gerne hjælpe med mere basale ting som eksempelvis at slå græs, malerarbejde og skabe plads til, at eksempelvis kørestole kan komme rundt i huset, siger Hans Bak Koldsgaard. 

- Mange vil måske tænke ”hvorfor tilbyder en VVS virksomhed ydelser som at slå græs eller andet forefaldende arbejde?”, men forklaringen er ganske simpel: Det handler om hjælpsomhed og om at kende sin betydning i lokalsamfundet, siger han.

- Det er et projekt, der har været undervejs i halvandet år, og vi har lavet undersøgelser i 30 kommuner for at finde ud af, om der er et behov.

I løbet af 2022 er der blevet udvidet med et nyt showroom for Bedre Bad.

Care Pro er dog ikke den eneste af Hans Bak Koldsgaards ideer, som får luft under vingerne. På grund af den megen opmærksomhed omkring forurening af drikkevand og gennem samarbejdet med lokale vandværker har Hans Bak Koldsgaard besluttet sig for at investere massivt i uddannelse indenfor lovpligtige eftersyn og vedligeholdelse af bygningers vandinstallationer. 

- Med uddannelsesforløbet er det mit ønske, at jeg kan være med til at hjælpe vandværkerne med at udbrede kendskabet til forbrugere og erhvervsvirksomheder om, at de også har et ansvar for at imødegå eventuelle forureningsrisicier, siger Hans Bak Koldsgaard, der også har besluttet at tænke anderledes i forhold til at yde sponsorater.

- Vi vil gerne støtte vores lokalsamfund, og i år har vi besluttet, at vi støtter ved at give rabat til foreningernes medlemmer, som så også kommer foreningerne til gode. Når en kunde køber en ydelse hos os, får vedkommende op til fem procent afhængig af købets størrelse, og vi støtter foreningen med samme beløb, siger han.

Ønske om generationsskifte

Med sine 56 år er Hans Bak Koldsgaard endnu et stykke vej fra pension. Til gengæld er antallet af arbejdstimer heller ikke blevet færre. 

- Jeg havde en forestilling om, at jeg med tiden blev klogere, og at det derfor blev nemmere. Men jeg må erkende, at det bliver sværere og sværere at holde sig ajour, for der kommer hele tiden nye regulativer og ting, man skal forholde sig til. Jeg tror ikke, at der er gået et kvartal uden et nyt reglement, siger han.

Arbejdsugen rammer nemt 80 timer, og fritiden er selvsagt sparsom, men den tid han har til rådighed, tilbringer han sammen med hustruen, Lotte, som også arbejder på kontoret. 

- Det går ganske gnidningsfrit - på arbejdet klapper hun hælene sammen, når jeg siger noget. Derhjemme er det mig, der klapper hælene sammen, siger Hans Bak Koldsgaard. 

Parret har fire børn i alderen fra 19 til 32 år, og udover familien bruger parret den tid, de har til rådighed, på deres to hunde.

- Lotte har lige fået en ti uger gammel hundehvalp af racen Mittelspitz, mens jeg har en Cavalier King Charles Spaniel, og dem går vi til hundetræning med, når tiden tillader det, siger Hans Bak Koldsgaard.

Indehaver Hans Bak Koldsgaard inviterer til "Åbent Hus" 3. februar for at markere jubilæet.

Han glæder sig over, at det gamle firma i dag er en stærk lokal aktør på VVS-området, og den position agter han at fastholde i de kommende år. Han ser dog gerne, at han får mulighed for få en aftale omkring et generationsskifte på plads inden længe.

- Det tager minimum fem år at få gennemført et generationsskifte, så det er klart, at et sådant skal planlægges i god tid, siger Hans Bak Koldsgaard, der i første omgang ser frem til at byde indenfor til åbent hus 3. februar for at fejre virksomhedens 50-års jubilæum.

Annonceret indhold

Nyeste