Annonce

Fokus på genbrug i byggeriet - for klimaets skyld

Klimaet og bevarelsen heraf har længe stået højt på den politiske agenda, men det kan være udfordrende for enkeltpersoner at gennemskue, hvordan man kan gøre en forskel.

Virksomhedsprofil 20. august 2020

Her kan man med fordel rette blikket mod byggebranchen, da byggeri står for hele 35 procent af al affald og samlet udgør 20 procent af Danmarks CO2-udledning. Der er en klar konsensus i byggebranchen om at forbedre disse tal, og én af metoderne til det, er at genbruge og genanvende byggematerialer bedre. Læs med her og bliv klogere på bæredygtigt byggeri.

Står du selv overfor en større eller mindre renovering eller nybyg? Hos bedst-billigst.dk kan du finde et stort udvalg af materialer til dit byggeprojekt.

Genbrug er løsningen

På verdensplan producerer samfundet mere og mere affald, samtidigt bliver der færre og færre ressourcer at bruge af. Det er ganske enkelt uholdbart. Derfor er det afgørende at tænke mere i bæredygtige løsninger i byggeriet.

Det kan gøres gennem genbrug og ved at sikre, at de eksisterende ressourcer bliver udnyttet til fulde. Mængden af CO2 kan nedbringes med op til 70 procent gennem bygningens levetid, set i forhold til generelt nybyg, hvis man genbruger materialer. Men det skal naturligvis gøres uden at gå på kompromis med kvalitet og funktionalitet i byggeriet.

Fra byggebranchen til boligejerne

Det er selvsagt en større opgave at vende en hel branche, så der fremover bliver bygget bæredygtigt med fokus på genbrug. Derfor skal ændringer ske over længere tid, således at der stadig kan leves op til lovgivning samt standardiserede krav.

Derfor er det også intentionen, at når bygge- og anlægsbranchen får mere gang i det bæredygtige byggeri, så vil det have en positiv effekt på de privates muligheder.

Boligejerne er sidst i fødekæden

Boligejerne er ofte det sidste skridt i fødekæden, når der snakkes om udvikling, brug af nye materialer eller nye byggemetoder. Det giver da også god mening, at byggebranchen først skal have gode erfaringer, lovgivningen skal muligvis ændres og materialerne skal være nemmere at tilgå, før boligejerne får en reel mulighed for at hoppe med på vognen.

Mangler konkret viden

Det kan være svært for en privat at finde de rette oplysninger til at beregne et samlet klimaaftryk på et givent byggeri eller byggemateriale. Forbrugerne ønsker bæredygtighed og genbrug, men der mangler generelt indsigt og tilgængelig viden. Derfor giver det god mening, at dette ofte vil resultere i, at de private søger mod de vanlige og trygge løsninger frem for bæredygtighed og genbrug.

Bæredygtigt byggeri

Det kommer måske bag på nogen, men bygge- og anlægsbranchen er den største affaldsproducent i Danmark. Alene står branchen for op til 35 procent af alt affald i Danmark, hvilket svarer til omkring 4.100 tons affald om året. Derudover står nybyggeri og renoveringer af boliger for omtrent 20 procent af den samlede CO2-udledning. Så der er grund til forandring, og derfor er det nødvendigt at ændre procedure i det almene byggeri.

Cirkulær økonomi

Genbrug af byggematerialer kan dog ikke stå alene, hvis affaldsmængden og CO2-udledningen fra byggeri skal nedbringes betragteligt.

En tendens, der er udsprunget som følge af bygge- og anlægsbranchens stigende interesse for at genbruge materialer, er cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi kan ses som modsvar til køb og smid ud-tankegangen, og målet med cirkulær økonomi er, at alle produkter (eller byggematerialer) skal produceres med henblik på, at det kan genanvendes og genbruges flere gange i løbet af levetiden - uden at det genererer affald.

Genanvendelse af affald

Allerede i dag genanvender byggeriet hele 87 procent af alt byggeaffald. En stor del af affaldet bliver knust og bruges eksempelvis som vejfyld, men det er ikke en holdbar løsning. I stedet bør der kigges på, hvordan mængden af affald kan minimeres, og hvordan materialer og affald kan nyttiggøres bedst mulig.

Udfordringer

På trods af at interessen stiger og projekterne skyder op over hele landet, er der stadig en lang række udfordringer forbundet med cirkulær økonomi. Både helt lavpraktisk med materialernes kvalitet og funktionalitet samt dokumentation af samme.

Også når det gælder regler og lovgivning, skal der ske nytænkning, så realiseringen af cirkulære økonomiske forretningsmodeller bliver nemmere i fremtiden.

Bedst & Billigst

, 0

Telefon:
70 26 74 74
E-mail:
bb@bedst-billigst.dk
Website:
https://www.bedst-billigst.dk/

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu