Ifølge eksperter, så er sandfodring i kombination med sikring af klinten gode våben imod kysterosion
Livet her

Sandfodring giver synlige resultater

22. januar 2023 kl. 14:01

Tilbage i oktober måned kunne vi i Løkken Folkeblad berette om, hvordan arbejdet nord for Løkken var gået i gang igen med at tilføre ekstra sand for at forsøge at dæmme op for erosionen ved kysten.

Fra 30. september til 23. oktober 2022 gennemførte man 3. fodringskampagne, hvor 40.000 kubikmeter sand blev afleveret ud for kysten ved Nr. Lyngby.

Sandfodringsprojektet tog oprindeligt sin begyndelse i 2021, og indtil nu er der ialt blevet fodret med omkring 500.000 kubikmeter i en proces, hvor fodringen gentages flere gange årligt med sand fra oprensningen ind til Hirtshals Havn.

Det til tider omdiskuterede projekt er et samarbejde mellem Hjørring Kommune og mere end 2000 private sommerhusejere, og arbejdet langs kysten synes ifølge kommunen og eksperter at give resultater.

En banke med omtanke

Efter gennemførelsen af den seneste kampagne, så er der ud for nedkørslen i Nr. Lyngby blevet opbygget en stor sandbanke under overfladen, hvor bølgerne brydes henover.

Sandet fra denne banke, som iøvrigt stadig kan ses fra land, vil i en langsom, gradvis proces blive fordelt via de naturlige havstrømme, og deraf bevæge sig ind mod kysten og ad strømmen mod nord.

Det tilførte sand tager samtidig kraft ud af bølgerne, og vil siden erstatte det sand, der naturligt tabes fra området - derved bremses kystens tilbagerykning for bevarelse af landskabet og stranden, som glæder så mange hele året.

Udover den skabte banke, så er sand i mindre portioner også blevet fordelt andre steder på en strækning - dette er naturligt mindre synligt fra land, men kan give en lige så god beskyttelse af kysten.

Kort- og langsigtede mål

Det første mål i samarbejdet er først at kunne udligne det naturlige sandtab på strækningen, hvor mange af de private sommerhusejeres ferieboliger ligger.

På længere sigt er målet også at kunne genopbygge de strækninger, der har været særligt hårdt ramt af erosion gennem efterhånden mange år.

Sidstnævnte ønsker man at gøre ved at fodre med større mængder, så man på alle måder kan forebygge tilbagerykningen af en kyst, der ellers ikke står stille.

Annonceret indhold

Nyeste