Tolne Efterskole har netop modtaget i nærheden af en halv million kroner fra Tietgenfonden. Pengene - helt præcist 458.700 kroner - skal bruges til indkøb af nye maskiner, så skolens værksteder kan opgraderes.
Livet her

Pengeregn over Tolne Efterskole

Fondsstøtte giver råd til at købe nyt udstyr til værkstederne

26. januar 2023 kl. 09:46

TOLNE: Tolne Efterskole har netop modtaget i nærheden af en halv million kroner fra Tietgenfonden.

Pengene - helt præcist 458.700 kroner - skal bruges til indkøb af nye maskiner, så skolens værksteder kan opgraderes.

Det var i december, at forstander Dorte Faurholt Jensen fik den fantastiske nyhed.

- Jeg blev helt vildt glad, stolt og taknemmelig. Det er jo ikke så tit, at man får alt, hvad man ønsker sig – heller ikke selvom det er jul, fortæller forstanderen for Tolne Efterskole i en pressemeddelelse.

Om Tolne Efterskole

Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole for unge med særlige behov. De unge mennesker på Tolne Efterskole har ofte et nedsat kognitivt funktionsniveau. Derfor er undervisningen værkstedsbaseret.

Når undervisningen er værkstedsbaseret betyder det, at eleverne ikke modtager dansk, matematik og engelsk som almindelig traditionel klasseundervisning. Til gengæld lærer de fagene på den praksisnære måde - altså der, hvor de rent faktisk skal bruge dem. Eksempelvis når de skal bruge en vinkel på deres næste byggeprojekt - eller udregne hvor meget materiale de skal bruge til at bygge en bænk eller gennemgå en vedligeholdelsesplan for et køretøj og udføre vedligeholdelsen i praksis.

Støtten fra Tietgenfonden skal bruges til at indkøbe forskellige maskiner til skolens to værksteder - "Motor/Metal" og "Bygge/Anlæg".

Støtten betyder, at skolen kan indkøbe flere og mere tidssvarende maskiner, hjælpemidler og værktøj. Det nye udstyr skulle gerne være med til at give de unge mennesker på skolen endnu mere nysgerrighed på de mange forskellige arbejdsopgaver, som findes indenfor de forskellige håndværksfag.

I Tietgenfonden glæder uddelingschef Christine Paludan-Müller sig over at kunne bidrage til faciliteterne på Tolne Efterskole.

- Vi ved, at de fysiske rammer har stor betydning for elevernes motivation, læring og stolthed. Derfor er det vigtigt med tidssvarende værktøj og maskiner, der kan give blod på tanden i forhold til de forskellige håndværksfag, siger Christine Paludan-Müller i en pressemeddelelse fra skolen.

Dorte Faurholt Jensen forventer, at værkstederne er opgraderet med nye maskiner i løbet af foråret 2023.

Om Tietgenfonden

Tietgenfonden har et almennyttigt formål, herunder et særligt fokus på at fremme dansk erhvervsliv. Fonden har fokus på at støtte initiativer, der fremmer attraktionsværdien af erhvervsuddannelserne.
Læs mere på www.tietgenfonden.dk

Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole for unge med særlige behov. De unge mennesker på Tolne Efterskole har ofte et nedsat kognitivt funktionsniveau. Derfor er undervisningen værkstedsbaseret.
Annonceret indhold

Nyeste