Lea Hoff som er den "nye" præst i Rakkeby,Vejby, Sejlstrup, Harritslev og Jelstrup sogne. Foto: Arkivfoto
Mennesker

Nu skal præst og menigheder føres ordentligt sammen

08. november 2020 kl. 07:00

Der indbydes til indsættelse af ny præst i Vejby-Sejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby sogne, hvor der er planlagt fem festlige gudstjenester.

- Lea Hoff har nu været sognepræst i ovennævnte sogne i et godt stykke tid, og mange i sognene kender hende allerede. Hun er i den forstand ikke længere en nyhed. Men den formelle sammenføring af præst og menighed mangler stadig, fortæller formand for Sejlstrup menighedsråd Hanne Drejergaard Kjeldsen.

Det sker nu her i november, lige inden det nye kirkeår begynder.

Indsættelsesgudstjenester sættes normalt i kalenderen som noget af det allerførste, efter at en ny præst har tiltrådt sit embede. Det er en særlig gudstjeneste, som oprindeligt har til formål at bringe præst og menighed sammen. Det er også en særlig festlig gudstjeneste, hvor menigheden normalt inviteres til kaffebord efter gudstjenesten.

Den særlige gudstjeneste har været en fast procedure siden reformationen her i Danmark. Efter ansættelsen skal ”Provsten om Søndagen eller den næste hellige Dag derefter i Prædikenen tale Præstens bedste for Folket, og læse Biskoppens Brev om, at han er rettelig kaldet, overhørt (eksamineret), og til Embedet ordineret”.

Mange i sognene kender allerede Lea Hoff. Men den formelle sammenføring af præst og menighed mangler stadig. Det sker nu her i november, lige inden det nye kirkeår begynder. Det er de glade for i menighedsrådene, for de har haft mange tanker om, hvordan de kunne gøre dagen ekstra festlig.

- Men de fleste af de skønne planer er blevet kuldkastet af corona. Man kan ikke invitere på kaffe og hyggeligt samvær i forsamlingshuset. Desværre! I menighedsrådene har formændene set frem til at sætte ord på en varm velkomst til Lea og hendes familie. Det må de også give afkald på, siger Hanne Drejergaard Kjeldsen

Men der inviteres til 5 festlige gudstjenester, hvor der vil være lidt ekstra vitaminer i det musikalske. Hver af de fem kirker har lavet sit eget arrangement. Der er hyret en ekstra kirkesanger som støtte til den faste kirkesanger, sådan at der vil være salmesang, også selvom menigheden overskrider den magiske grænse for, hvor mange der må synge. Der bliver kor i nogle kirker og trompet i andre.

Provst Thomas Reinholdt Rasmussen vil komme og forrette den første del af gudstjenesten; han vil læse biskoppens brev (kollats) og holde en tale til menighed og præst; sognepræst Lea Hoff vil derefter overtage gudstjenesten og holde en prædiken over dagens tekst.

- Det er menighedsrådenes store ønske, at rigtig mange vil møde op til den ene eller den anden af gudstjenesterne for at hilse på deres nye præst og ønske Lea Hoff tillykke med indsættelsen, slutter Hanne Drejergaard Kjeldsen.

De nærmere tidspunkter annonceres af sognene.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu