Livet her

Hvordan er det for dig at arbejde med Covid-patienter?

14. januar 2022 kl. 13:34

Regionsrådsformand Mads Duedahl (V) er ude og lære mere om det store sundhed- og sygehusområde, som han nu står i spidsen for heriblandt Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Her besøgte han Akutafdelingen, hvor han fik lejlighed til at mødes med det sundhedsfaglige personale, der gennem de seneste to år har arbejdet med coronasmitte og covidpatienter, som en del af hverdagen. Han talte med personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling, der har ansvar får podning og analyse, samt læger og sygeplejersker fra Akutafdelingen og intensiv afdeling, hvor covidpatienterne indlægges.

Sygeplejerske Anne Marie Kronborg fortalte om, hvordan det er at arbejde i Akutmodtagelsen.

- To år i alarmberedskab har tæret på kræfterne, hvordan det især i begyndelsen var svært at stå og modtage patienter, hvor man var nervøs for at bringe smitte med hjem, forklarede han Mads Duedahl og sagde også, at et super godt kollegialt sammenhold er afgørende for, at hun stadig elsker sit job og sine kolleger trods både travlhed og mangel på ressourcer.

Der var 17 indlagte relateret til covid på hospitalet i Hjørring onsdag 12. januar. De 13 i standardsenge, fire på intensiv afdelingen.

Akutmodtagelsen har både patienter, der skal observeres for om de har covid og indlagte covidpatienter.

Det er i høj grad de mange observations-covid patienter, der tager ressourcerne, fordi man er nødt til at behandle dem som mulige covidpatienter, og dermed isolation indtil de er testes negativ.

Tina Koch, afsnitsleder i Patologisk Afdeling, hvor de er ansvarlige for podefaciliteterne, fortalte om udviklingen fra primitive teltfaciliteter med blafrende duge, drive-in telt og nu en opvarmet podepavillion, der netop er blevet udvidet.

- Kendetegnede ved opgaven har været uforudsigeligheden. Behovet for podninger er gået op og ned i bølger. Den ene dag er der lange køer og kort tid efter, når vi har skaffet nye ansatte, så falder efterspørgslen efter test. Det har været et vilkår hele vejen igennem, sagde Tina Koch.

Hun fortalte også om den holdånd, der har båret personalet igennem.

- Når vi har fået en ny opgave, så har vi løst den i overmorgen. For det har pandemien krævet. Det har været et vilkår medarbejderne har måtte leve med, og de har ikke pebet, men det er da ingen hemmelighed, at man bliver ind i mellem lidt træt i hængslerne, fortalte hun til den nye politiske chef for sygehuset i Hjørring.

Mads Duedahl mødte også Marc Ludwig, ledende overlæge i Akutmodtagelsen.

Overlægen fortalte at profilen på de indlagte patienter har ændret sig gennem pandemien. Fra af være de ældre og sårbare, der var indlagt i lang tid, til i dag at være især at være de ikke vaccinerede – både yngre og ældre – men i mildere, kortere forløb.

Der er også sket en ændring fra starten af pandemien.

Sygehuset er gennem de to år løbende blevet bedre og bedre til at behandle patienter og tilrettelægge deres forløb, så man bruger ressourcerne bedst muligt, herunder at begrænse trykket på Intensiv, så hospitalet i videst muligt omfang kan opretholde den øvrige operationelle drift.

Efter besøget sagde Mads Duedahl:

- Jeg oplevede et fantastisk engagement og et personale, der har kæmpet hårdt og stadig gør det.

Nyeste