Flere unge i Mariagerfjord Kommune har søgt ind på en erhvervsuddannelse i år.
Livet her

Ny rekord: Næsten 30 procent af Mariagerfjords unge ønsker en erhvervsuddannelse

Et særligt fokus på at bygge bro mellem skole og virksomheder har lønnet sig for Mariagerfjord Kommune

03. maj 2023 kl. 11:00

MARIAGERFJORD: Ikke kun er andelen af unge i Mariagerfjord Kommune, som har søgt ind på en lokal ungdomsuddannelse, steget i år - det gælder også andelen af unge, som ønsker at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Konkret er søgningen til de lokale ungdomsuddannelser steget fra 29 procent sidste år til 37 procent i år, viser kommunens opgørelse. Og ud af de ansøgninger er 29,9 procent stilet mod erhvervsudanelser.

Dermed er kommunen nu snublende tæt på at leve op til regeringens målsætning om, at 30 procent af de unge skal tage en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Og det glæder direktør for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked i Mariagerfjord Kommune, Susanne Nielsen.

- De seneste tal viser en klar tendens til, at flere unge fra Mariagerfjord Kommune vælger en ungdomsuddannelse lokalt, og at flere vælger en erhvervsuddannelse. Det er virkelig gode nyheder, og det er rigtig glædeligt, at søgningen til erhvervsuddannelserne ikke sker på bekostning af søgningen til de gymnasiale uddannelser, hvor vi også ser en stigning på knap 1 procent i forhold til 2022, siger hun.

Samarbejde på tværs

Årsagerne til de flotte tal for 2023, mener Susanne Nielsen, er en kombination af flere forskellige tiltag, Mariagerfjord Kommune har sat i gang. 

Dels har kommunen haft øget fokus på unge og uddannelse, og dels ser det ud til, at arbejdet med Uddannelsesby Hobro er ved at bære frugt. Her har kommunen indgået partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om at udvikle studielivet og gøre de unge opmærksomme på det attraktive ved de lokale ungdomsuddannelser.

Men det er især kommunens store fokus på at bygge bro mellem skoler og virksomheder og at få praksisfagligheden på skoleskemaet allerede i grundskolen, der nu kan ses på tallene, mener Susanne Nielsen.

I skoleåret 2021/2022 var flere end 2000 folkeskoleelever på besøg hos lokale virksomheder eller indgik i projektsamarbejder med dem. Og det er noget, der har rykket, vurderer erhvervsplaymaker hos Mariagerfjord Kommune, Stinna Stella Larsen.

- Vi er optaget af at styrke samspillet mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og virksomhederne - særligt målrettet erhvervsuddannelserne. I Mariagerfjord Kommune skal alle elever fra 0-10. klasse arbejde med faget "Uddannelse og Job" minimum 25 timer om året. Og det er blandt andet her, vi flytter undervisningen ud på virksomhederne og giver eleverne indsigt i potentielle job- og uddannelsesmuligheder, fortæller Stinna Stella Larsen.

Samtidig er der afsat penge til en særlig indsats, som hjælper unge i udskolingen til at komme tættere på et fritidsjob - noget, der kan give et større kendskab til job og uddannelsesmuligheder og dermed klæde de unge bedre på til at vælge deres fremtidige uddannelse og karriere.

Og at der er hårdt brug for flere faglærte, er ikke til at komme udenom. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil Danmark i 2030 mangle 99.000 faglærte på flere forskellige områder. Derfor er det nu en målsætning for samtlige danske kommuner, at 30 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Annonceret indhold

Nyeste