Rikke Quorning Poulsen. Foto: Helge Søgaard
Mennesker

Rikke i marken med ”Dansk til dig”

Lille Hobro-baseret firma tilbyder danskundervisning til ansatte inden for landbrugssektoren over hele Nordjylland

05. maj 2021 kl. 14:12

Integration handler rigtig meget om at kunne tale sproget, der hvor man nu engang har slået sig ned. Det gælder uanset om man er udlænding i Danmark eller dansker i udlandet, fordi netop sproget betyder, at man kan håndtere en dagligdag, at man får lokale sociale kontakter og selvfølgelig, at entréen på arbejdsmarkedet bliver nemmere.

Derfor har firmaet Dansk til Dig udviklet et særligt koncept, hvor man tilbyder danskundervisning, der hvor man arbejder.

Og da der er rigtigt mange udlændinge ansat inden for landbrugssektoren, så rykker indehaveren af Dansk til Dig, Rikke Quorning Poulsen, så at sige direkte i marken eller ind i stalden for at undervise i dansk.

- Her kan jeg tage udgangspunkt i deres arbejdsdag og den del af det danske sprog, der knytter sig hertil, fortæller Rikke Quorning Poulsen, der gerne indrømmer, at en del af undervisningen også foregår i frokoststuen og i form af skriftlige hjemmeopgaver.

Rikke udarbejder selv undervisningsmaterialet. Foto: Helge Søgaard

Målrettet folk i landbruget

Der er en klar overvægt af ukrainere og rumænere ansat inden for landbrugssektoren som fodermestre, og netop disse nationaliteter udgør en stor del af dem, som Rikke Quorning Poulsen underviser. Hun samarbejder med landboorganisationen AgriNord, som har den nære kontakt til landmændene med udenlandsk arbejdskraft. De kan derfor ofte få øje på behovet, som i praksis betyder, at flere landmænd går sammen om at etablere danskundervisningen fra Dansk til Dig til deres ansatte. Et typisk undervisningsforløb tager fire-fem måneder, hvor kursisterne i forholdsvis små hold modtager dansk undervisning en gang om ugen i ca. 2,5 time pr. gang.

- Det passer godt med den tid, hvor man kan koncentrere sig, for det er et intensivt forløb med meget dialogbaseret undervisning, hvor jeg taler dansk med kursisterne fra start til slut, lyder det fra Rikke Quorning Poulsen, der supplerer med, at kursisterne på forhånd er motiverede for at lære dansk. Mange kan lidt i forvejen, nogle kan en smule engelsk, mens andre reelt set kun behersker deres modersmål, når de starter på danskkurset, men de er helt bevidste om, at det åbner døre for dem.

Klar til undervisning.  Foto: Helge Søgaard

Høje krav

- Udover at det er en klar fordel, at beherske sproget i det land hvor man arbejder, bor med sin familie og hvor ens børn går i skole, så er der faktisk ret høje krav til danskkundskaberne i den sprogprøve, der giver en permanent opholdstilladelse i landet, såfremt man kommer fra et land uden for EU, lyder det fra Rikke Quorning Poulsen. Hun supplerer med, at danskprøven er på 9. klasses niveau, hvilket i praksis er en høj tærskel sat fra politisk hold i Danmark.

- Hertil kommer, at virksomhederne og arbejdsgiverne får langt bedre medarbejdere. Det er både en fordel på jobbet, men det rækker faktisk også ind i de pågældendes privatsfære, da det fremmer integrationen, fastslår Rikke Quorning Poulsen.

- Udover folk der arbejder inden for landbruget, underviser jeg også inden for andre erhvervsgrene. Lige nu har jeg en læge som undervises 1 til 1, da der her er særlige krav til danskkundskaberne, men jeg har også rengøringsassistenter og lagermedarbejdere i kredsen af kursister, lyder det fra den erfarne sprogunderviser.

Rikke Quorning Poulsen kan det der med sprog og sprogundervisning.

Gennem 19 år har hun arbejdet som sprogskolelærer og inden da med integration af udlændinge i kommunalt regi.

I februar 2018 stiftede hun virksomheden Dansk til Dig, der har kontor i Cemtec-bygningen i Hobros nordlige udkant. Her findes attraktive erhvervslejemål til iværksættere, mindre og mellemstore virksomheder samlet i et netværksskabende miljø, der skaber synergi mellem husets forskelligartede virksomheder.

Hun er uddannet i fransk og antropologi og har en diplomuddannelse i dansk som andetsprog, så den sproglige ballast er helt i top, men antropologien indeholder også en forståelse for menneskers sociale liv, deres kultur og de samfund de kommer fra. Hvad de tænker, og hvorfor de handler, som de gør.

Dansk er et svært sprog

- Der er virkelig forskel på folk. Eksempelvis er flygtninge, der kommer til Danmark, ofte traumatiseret af voldsomme oplevelser, og det påvirker i realiteten deres evne til både at lære sproget og at blive integreret, siger Rikke Quorning Poulsen. Det er så nemt at sige, at de skal tage sig sammen i forhold til det danske sprog og en truende danskprøve, men mange af dem har vanskeligheder med indlæring. Her kan min virksomhed betragtes som en slags specialforretning, hvor der er mulighed for at skræddersy danskundervisningen på en individuel og målrettet facon, supplerer Rikke Quorning Poulsen.

- Og så er dansk faktisk et svært sprog at lære, forklarer Rikke Quorning Poulsen. Vores vokaler er svære, fordi mange ord med vokaler staves på én måde, men de udtales helt anderledes. I den korrekte udtale af eksempelvis mit fornavn Rikke erstatter vi jo ”i” med et ”æ”, og her bliver det vanskeligt for mange udlændinge, fastslår sprogunderviseren.

- Selvfølgelig er der også forskel på, om man i forvejen taler et europæisk sprog, når man skal lære dansk, mens andre fra eksempelvis arabiske sprogområder har en helt anden intonation og udtale i sproget.

- Et rigtigt godt råd, som vi alle kan tage til os, er, at vi skal give os tid til at tale dansk til udlændinge i vort samfund. Vi skal udvise både tålmodighed og tolerance, hvor det er helt i orden at bede dem gentage tingene, hvis man ikke helt forstår dem i første forsøg. De vil gerne prøve deres danske af, og ved at være tolerant og opfordre til at bruge det danske, de nu engang kan, så hjælper vi faktisk rigtigt meget, slutter Rikke Quorning Poulsen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu