Hanna Glavind, Hobro, er død, 84 år. Privatfoto
Mennesker

Dødsfald: Hannas tamilske venner var der til det sidste

22. juni 2022 kl. 14:39

Hanna Glavind, Vester Bakker, Hobro, er død, 84 år.

Med menneskelig indsigt og forståelse for andre kulturer gjorde Hanna Glavind sammen med sin mand, Anker Glavind, en stor indsats for vellykket integration af de flygtninge, der kom til Hobro.

For dette arbejde modtog ægteparret Glavind i 2014 Mariagerfjord Kommunes integrationspris.

Ikke mindst for deres uegennyttige indsats for de tamilske flygtninge, der kom til kommunen i midten af 80’erne.

Hanna var fra Kolding-egnen, hvor hun på seminariet mødte Anker Glavind, som hun giftede sig med. Som færdiguddannede lærere var de en kort tid i Nivå på Sjælland, før Anker Glavind indledte en mangeårig ansættelse som viceforstander på Behandlingshjemmet Hostruphøj i Hobro.

Hanna Glavind fik samtidig ansættelse ved Hobro Søndre Skoles specialklasser, og det var hele tiden et mål for hende, at hendes elever i disse klasser skulle forlade skolen ligeså godt rustet som de elever, hun i øvrigt var klasselærer for.

Var der elever, som havde vanskeligheder, stod hun altid parat med hjælp - også uden for skoletid - og sagde i det hele taget ikke nej til at træde til, hvor der var behov.

Kontakt med en tamilsk familie

Arbejdet med integration kom til at fylde meget, ikke mindst i fritiden, efter at ægteparret Glavind tilfældigt havde fået kontakt med en tamilsk familie.

Kontakten bredte sig til de andre tamilske familier, der havde slået sig ned i Hobro, og Hanna og Anker Glavind blev de nye borgere til stor støtte både praktisk og i forhold til myndigheder mm., og samtidig opstod der livslange private venskaber.

Den taknemmelighed, tamilerne følte over for Hanna og Anker, viste de, da Anker Glavind for nogle år siden blev ramt af sygdom. Da trådte de tamilske venner til med deres støtte og var der for Anker og nu for Hanna Glavind til det sidste.

Hanna havde også på anden måde spillet en rolle i Hobro. Hun var medstifter af Hobro Svømmeklub for 50 år siden, sad i bestyrelsen, var senere formand for seniorsvømmerne og et meget aktivt medlem af Odd Fellow, hvor hun i tre omgange var stormester.

Familien lå Hanna meget på sinde. Hun støttede altid sine børn i deres virke og ikke mindst børnebørnene i deres uddannelse. Hun var altid klar med støtte, gode råd og vejledning.

Hanna Glavind, der mistede sin mand i 2021, efterlader børnene Jens, Hans Henrik og Gunhild, svigerbørn, ni børnebørn og fem oldebørn.

Se også
80-årig fejret af sin tamilske familie
Annonceret indhold

Nyeste