Leif Skaarup, direktør i Mariager Saltcenter, overtager forpagtningen af Cafe Salt fra Fonden Hedehuset.
Mad & Drikke

Skiftedag på Café Salt i Mariager

18. september 2023 kl. 15:01
Opdateret 19. september 2023 kl. 15:04

Der er skiftedag på Cafe Salt i Mariager 1. januar 2024. Fonden Hedehuset har opsagt forpagtningen af den populære cafe, som de har drevet i fire år som beskæftigelsestilbud for sårbare unge.

Cafe Salt vil dog fortsætte i samme spor som hidtil med brunch, frokost og takeaway. Der rokkes heller ikke ved personalesammensætningen. Mariager Saltcenter tager over, hvor Hedehuset slap. 

- Cafeen har fungeret supergodt, og det er vores mål, at den fortsætter i samme gode gænge, siger Leif Skaarup, direktør i Saltcentret.

Skiftedagen sker som en virksomhedsoverdragelse. Det indebærer, at alle berørte medarbejdere, ni fastansatte og et antal løstansatte, fortsætter på samme vilkår.

Leif Skaarup, der har fordelt sin arbejdstid fifty-fifty mellem Fonden Hedehuset, hvor han har ledet afdelingen for Beskæftigelsesindsatser og STU, vil fra 1. januar være fuldtidsansat i Saltcentret.

Tredobling af omsætning

Cafe Salt har tredoblet sin omsætning siden 2020. Direktør i Fonden Hedehuset, Carsten Bredahl, forklarer, at det medfører en stor økonomisk risiko for Fonden, når forretningen er blevet så stor.

En risiko, der alt andet lige kan få utilsigtede konsekvenser for de øvrige tilbud under Fonden Hedehuset, som også omfatter beskæftigelsesindsatsen i Harlekinværkstederne i Mariager. 

- Det er netop den risiko, der er den direkte årsag til, at vi nu har valgt at opsige forpagtningen, siger Carsten Bredahl. 

Aftale om cafe-forpagtning forpligter

Fonden Hedehuset er én selvejende institution med ét CVR-nummer. Dvs. at hvis der er én afdeling det går rigtig galt for, så går det også ud over resten af fondens aktiviteter. Der er kun fonden selv til at dække evt. underskud, ligesom der også kun er fonden i sig selv til at høste evt. overskud, forklarer direktør Carsten Bredahl.

- Risikoen for underskud i en afdeling lever vi jo med hver dag, og i alle afdelinger. Men for de øvrige afdelinger ved vi for det første, at de 100 procent drives inden for vores formål og godkendelse, og for det andet er vi i de øvrige afdelinger kun forpligtet overfor os selv og vores medarbejdere, forklarer han. 

I forhold til Café Salt er vi forpligtet af en forpagtningsaftale, som binder os til at holde åbent i Saltcenterets åbningstid, og med et langt opsigelsesvarsel på 6 måneder til udløbet af en kalenderår. 

- Dvs. at hvis kommunen fx pr. 1. juli ikke længere vil bruge os som beskæftigelsesindsats, jamen så hænger Fonden Hedehuset på driften af caféen i alle Saltcenterets åbningstimer fra 1. juli 2023 og helt indtil 31. december 2024. 

- Dvs. at vi i princippet er forpligtet til at drive en virksomhed, som vi ifølge vores vedtægter ikke er godkendt til at drive, når der ikke længere er unge i Caféen. Og dermed kommer fondens generelle godkendelse til at hænge i en tynd tråd, hvilket vil få direkte indflydelse på alle afdelinger i fonden, forklarer Carsten Bredahl.

Mariager Saltcenters bestyrelse har hen over sommeren arbejdet med en række scenarier for at sikre den fremtidige aktivitet og sammenhæng i huset.

Konklusionen blev at opsige samarbejdsaftalen med Fonden Hedehuset for i fremtiden selv at drive alle indsatserne på Mariager Saltcenter.

- Vi havde gerne set, at vi kunne fortsætte et samarbejde, men vi skilles i god ro og orden. Vores beskæftigelsesindsats fortsætter i Harlenkinværkstederne, understreger Carsten Bredahl.

Annonceret indhold

Nyeste