Som minkfarmer deltog gruppeformand Jeppe Ugilt (V) i byrådsmødet via en skype forbindelse og en kontaktperson på sidelinjen i byrådssalen.Privatfoto: Anna Oosterhof (V)
Livet her

Valgkampstemning i byrådssal: Masser af politisk talelyst i Terndrup

26 punkter på dagsordenen udløste en over tre timer lang debat uanset store startproblemer med højtaleranlægget på byrådsmødet

19. november 2020 kl. 16:51
Sådan tænkes det planlagte friplejehjem i Støvring med plads til 25 til 30 beboere placeret langs Buderupholmvej.

TERNDRUP: Om næsten præcist et år tirsdag 16. november er der kommunalvalg, og allerede nu er valgkampen så småt indledt i Rebild Kommune med en meget synlig ekstraordinær talelyst hos visse partier i byrådet.

Det kom i lighed med det foregående byrådsmøde til udtryk onsdag aften i Terndrup, hvor byrådsmødets 26 åbne punkter udløste en politisk debat på over tre timer frem til et kvarter over otte.

Spørgetid om Ny Nibevej

Grundet corona situationen og de særlige aktuelle restriktioner var der til onsdagens byrådsmøde opstillet en stor lodret plexiglasplade mellem hver enkelt byrådsmedlem.

Samtidigt var aftenens fem fremmødte tilhørere henvist til en placering i et sidelokale til byrådssalen.

Så da Heidi Lærke Sørensen fra Støvring indledte byrådsmødets vanlige mulige spørgetid til som repræsentant for beboere i Høje Støvring og Hobrovej i den sydlige del af Støvring at aflevere en underskriftsindsamling til borgmester Leon Sebbelin og byrådet, måtte hun rent praktisk hentes ind i byrådssalen for at kunne fortælle om formålet med underskriftsindsamlingen.

Her kunne hun afsløre, at 82 procent af de adspurgte husstande har skrevet under på, at de ønsker en sydligere linjeføring af Ny Nibevej i forhold til det oprindelige flere år gamle kommunale forslag.

Hvordan den kunne være var illustreret med to forslag til linjeføring i en omdelt folder i byrådssalen suppleret med 10 konkrete argumenter for fordelene ved en sydlig linjeføring.

Borgmester Leon Sebbelin kunne til orientering oplyse hende om, at det er byrådets plan at realisere en Ny Nibevej i 2024.

Kaotiske problemer med lyden

Knap havde Heidi Lærke Sørensen forladt byrådssalen, før der blev alvorlige problemer med samtaleanlægget.

Det betød at hver gang et medlem havde et indlæg, måtte de rejse sig og benytte borgmesterens mikrofon for at de fremmødte tilhørere i sidelokalet også kunne lytte med.

Opsatte plexiglasplader holdt de tre konservative medlemmer af byrådet adskilt til en vis grad under byrådsmødet i lighed med de øvrige medlemmer.

På et tidspunkt efter en halv time blev situationen så kaotisk, at man som en nødløsning valgte at hente og placere de frem tilhørere bagerst i byrådssalen.

Tvist om butik i Støvring syd

Pudsigt nok var det på det tidspunkt, hvor punktet Revision af detailhandelsafsnittet i Kommuneplan 2021 skulle drøftes.

Med et foregående byrådsmøde in mente, hvor punktet også var på, var det ikke en overraskelse at punktet udløste en længere debat, helt præcist en halv time.

For skal revisionen åbne op for at der kan etableres en dagligvarebutik i den sydlige del af Støvring for at tilgodese befolkningstilvæksten i området?

Det var der fortsat delte meninger om i byrådet. Ifølge Kim Edberg (DF) skulle det være tilladt, for uanset at en analyse påpeger at det vil gå ud over omsætningen i de nuværende dagligvarebutikker i byens centrum, så skal markedskræfterne ifølge ham råde på området.

- For børnefamilier i den sydlige del af Støvring er det også trafikmæssigt besværligt at komme ind i centrum via Hobrovej og købe dagligvarer, så de måske fravælger at handle lokalt, tilføjede han.

Thøger Elmelund (S) mente derimod, at den kraftige udvikling inden for nethandel gør en dagligvarebutik i bydelen overflødig.

Lene Aalestrup (C) påpegede som modstander af en dagligvarebutik i Støvring syd den synergieffekt, der udløses ved at dagligvarebutikker ligger tæt på specialbutikker i Støvring centrum.

Borgmester Leon Sebbelin foreslog som indledning på debatten, at der ikke åbnes for enkeltstående butik i Støvring Syd, afgrænsning af detailhandel i Støvring sendes i høring som det foreligger, idet 3 års fristen begynder fra Kommuneplanens vedtagelse, samt at i Skørping køres der videre med uændret afgrænsning, hvilket blev accepteret af byrådet ved afslutningen på den lange debat.

Nyt friplejehjem spøger

Et andet debatemne var en ansøgning om et friplejehjem i tilknytning til byudvikling af et større areal syd for Buderupholmvej og øst for Hobrovej i Støvring.

Borgmester Leon Sebbelin kunne som indledning oplyse, at den efter planen vil få plads til mellem 25 og 30 beboere og pointerede samtidigt, at en kapacitetsanalyse her i august viser en fremtidig overkapacitet af kommunale plejeboliger.

Sådan tænkes det planlagte friplejehjem i Støvring med plads til 25 til 30 beboere placeret langs Buderupholmvej.

At punktet var på byrådets dagorden var spørgsmålet om at en lokalplan for området ved Buderupholmvej skal indgå i planprioriteringslisten for de arealer til boligformål, der skal udlægge i Kommuneplan 2021.

Dette var der åbenlyse delte meninger om. Lars Hørsman (SF) argumenterede som modstander af et friplejehjem, at plejeboliger er en kommunal opgave at etablere.

Morten Lem (S) så også hellere at byrådet afventer en samlet dispositionsplan for Støvring Syd.

Til gengæld påpegede Tommy Degn (DF), at Rebild Kommune ikke kan forhindre etablerring af et friplejehjem i Støvring på et eller andet tidspunkt uanset at det vil påvirke den fremtidige forventede overkapacitet af plejeboliger i kommunen med lukninger til følge.

En konsekvens som Thøger Elmelund (S) betegnede som en kommunal falliterklæring, og partikollegaen Peter Hanne var imod at andre end kommunen skal sætte dagsordenen på området.

Jeppe Ugilt (V) bemærkede på en skype forbindelse på bopælen, at friplejehjem i øjeblikket popper op i mange kommuner uanset partifarve på borgmestre.

Ved den afsluttende afstemning stemte 13 (Venstre, Konservative, Tommy Degn) for at lokalplanen indgår i planprioriteringen.

Imod stemte 11 (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Kim Edberg Andersen)

Løsgænger Allan Busk deltog ikke i byrådsmødet.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu