Hvis det ellers går, som dyrehavens bestyrelse håber, har hjortene og gederne i Hadsund Dyrehave inden længe udsigt til, at der bliver sat lysmaster op langs med den knap 300 meter lange sti gennem dyrehaven. Arkivfoto
Livet her

Skummel aftentur kan snart blive mere tryg

Bestyrelsen for Hadsund Dyrehave arbejder på at få etableret lys langs den knap 300 meter lange sti gennem parken

30. december 2020 kl. 12:40
Hvis det ellers går, som dyrehavens bestyrelse håber, har hjortene og gederne i Hadsund Dyrehave inden længe udsigt til, at der bliver sat lysmaster op langs med den knap 300 meter lange sti gennem dyrehaven. Arkivfoto
Formand for Hadsund Dyrehave, Bent Rytter: Opbakningen til opførelsen af det nye bjælkehus i dyrehaven har været med til at give blod på tanden. Arkivfoto

Dårligt nok er man i Hadsund Dyrehave blevet færdige med at opføre et nyt bjælkehus til parkens dyr, før parkens bestyrelse er på trapperne med et nyt bekosteligt projekt: Oplysning af den knap 300 meter lange sti gennem parken.

- Mange benytter stien, når de skal fra byen og på arbejde i industrikvarteret. Og i det hele taget er det et gammelt ønske at få oplyst stien gennem Hadsund Dyrehave.

- Her i de mørke måneder kan det ellers godt føles lidt utrygt at benytte stien i aften- og nattetimerne, konstaterer formand for Hadsund Dyrehave, Bent Rytter.

Så sent som mellem jul og nytår havde han en elektriker med på besigtigelsestur i dyrehaven, og nu afventer han og den øvrige bestyrelse så i øvrigt spændt, hvad sådan et belysningsprojekt kan tænkes at løbe op i.

- Udgangspunktet er, at vi gerne vil have sat 10 lysmaster op langs stien.

- Det skulle være tilstrækkeligt til, at man i fremtiden kan færdes mere trygt på stien i vinterhalvåret, og måske kan det endda animere endnu flere til at lægge aftenturen gennem Hadsund Dyrehave, bemærker Bent Rytter.

En ekstern sponsor har allerede givet foreløbigt tilsagn om støtte til projektet, og i det hele taget ser dyrehavens bestyrelse optimistisk på mulighederne for at få projektet finansieret med støtte udefra.

- Hadsund Dyrehave har ellers i mange år hvilet økonomisk i sig selv med kontingentindtægter fra vore cirka 200 medlemmer, kombineret med indtægter fra salget af de overskydende dyr.

- Den store økonomiske opbakning, vi oplevede i forbindelse med opførelsen af bjælkehuset i efteråret, har imidlertid været med til at give os yderligere blod på tanden, og nu forsøger vi så at ride lidt videre på ”bølgen”, forklarer Bent Rytter.

Hvad gederne og hjortene i dyrehaven angår, så vil de sandsynligvis kun blive glade for at få selskab af en halv snes lysmaster, der kan være med til at kaste lys over parken i vintermånederne, føjer dyrehave-formanden til.

- Det var i hvert fald erfaringen, da dyrehaven grænsede op til Gl. Visborgvej.

- Dengang lå dyrene som oftest i den ende af parken om natten og hvilede sig i skæret fra gadelamperne, nævner Bent Rytter.

Ideen om oplysning af stien gennem Hadsund Dyrehave har allerede været forelagt teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, og her var der ifølge udvalgsmedlem Peter Muhl (S) bred opbakning til planerne.

Forudsat at det i øvrigt lykkes dyrehavens bestyrelse at tilvejebringe anlægsøkonomien gennem tilskud fra investorer og diverse fonde.

- Begrebet samskabelse er kommet meget på dagsordenen de sidste fem-seks år - i takt med at kommunerne har fået stadig flere opgaver at se til.

- Og et projekt som det her rammer efter min opfattelse ”lige midt i skiven”, når vi taler om fordelingen af udgifter, menneskelig involvering og ejerskab og antallet af brugere af parken, erklærer Peter Muhl, som derfor også glæder sig over, at kommunen allerede på forhånd har kunnet stille dyrehavens bestyrelse de nødvendige tilladelser i udsigt.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu