Sådan kan et nyt boligbyggeri i 15 etager på Klochhusgrunden, Jernbanegade 15 i Hobro, komme til at se ud. Hvad synes byen om det?
Livet her

Protest mod højhus: -Vi får indkik i alle vores altaner og haver

21. november 2022 kl. 15:01

HOBRO: Naboer til et kommende højhus i Hobro er gået på barrikaderne med protester. De frygter, det spektakulære byggeri bliver for dominerende og spolerer deres udsigt.

Kritikere blandt byens borgere stiller spørgsmålstegn ved, om Hobro virkelig er tjent med et højhus af den kaliber som et nyt vartegn for byen?

Naboerne har skrevet til Mariagerfjord Kommune for at gøre indsigelse mod bygherre Bent Dahls idé om at opføre et 46 meter højt boligkompleks i 15 etager, Jernbanegade 15 a og b.

Højhuset skal afløse den forfaldne ejendom Klochhuset, som skal jævnes med jorden.

Klochhuset i Hobro forfalder, og en køber har meldt sig på banen med et højhus-projekt. Naboerne er mildest talt bekymrede.

Indsigelserne kommer fra Ejerforeningen Fjordblik, Botilbuddet på Skivevej, rådgiver for ejer af Jernbanegade 12, der ligger lige over for Klochhuset, samt fra Grundejerforeningen Multebærvej.

Der er også enkeltpersoner i Jernbanegade og i byen, som har grebet chancen for at råbe vagt i gevær.

Desuden har 138 borgere, som ikke nødvendigvis alle er naboer, skrevet under på, at de ikke ønsker en skyskraber i den del af Hobro.

Alle breve er havnet i den digitale postkasse hos Mariagerfjord Kommune som del af en offentlig debat, hvor kommunen har efterlyst input fra borgerne.

Ejer af Jernbanegade 12, Josva Floor, stiller via sin rådgiver, civilingeniør Marianne Bjørn, spørgsmålstegn ved, at højhuset skal være "Hobros nye vartegn".

Sådan blev det præsenteret på borgermødet på DS Arena.

- Hvis man kigger lidt mod vest, til Viborg, blev forvaltning og byråd også præsenteret for et projekt, der skulle være et vartegn for byen.

- Det er i dag vist ganske få, der finder det (...) et værdigt vartegn for Viborg (Peak 12 Hotel, red.).

- Vi opfordrer derfor til, at teknik- og miljøudvalget og forvaltningen erfaringsudveksler med kommuner, der har stået med lignende sager, så vi i Hobro undgår en ”tilfældig papkasse” som højhuset i Viborg.

- Der er desværre ofte langt fra de indledende præsentationstegninger på blankt papir til det færdige projekt står klar til indflytning, lyder det fra rådgiver til ejeren af Jernbanegade 12.

Josva Floor stiller via sin rådgiver spørgsmålstegn ved, om projektet for Jernbanegade 15 har den fornødne kvalitet til at blive Hobros nye vartegn.

Indhug i udsigt

Grundejerforeningen Multebærvej i Hobro frygter, at højhuset vil gøre mærkbart indhug i grundejernes udsigt. De har i sin tid købt deres grunde af Mariagerfjord Kommune som udsigtsgrunde.

- Gennem årene har der været flere projekter, som er blevet forkastet, netop fordi byggehøjden ikke har været acceptabel. Det har vi set som respekt for området og ikke mindst alle os, som bor omkring midtbyen.

- Det er med stor undren, at vi nu ser et projekt, som sprænger alle tidligere rammer og som tilsyneladende har fået positiv tilbagemelding fra et enigt teknik- og miljøudvalg, skriver Multebærvej.

"Dominerende karakter"

Ejerforeningen Fjordblik, som er nærmeste nabo til Klochhuset, frygter for den "dominerende karakter" af det projekt, som bygherre Bent Dahl nu har lagt frem.

Ib Mejer Christensen bor i en lejlighed i Jernbanegade 12, anden sal, over for Klochhuset. Han er bekymret for, at det planlagte byggeri ikke bliver pænt. Ib Mejer Christensen foreslår, at man hejser en container op i 46 meters højde, så folk kan se, hvor høj en ny skyskraber kan blive.

- Ud over at bygningen vil være meget dominerende (stor højde tæt på vores bygning) vil der efter alt at dømme også være væsentlige vind- og skyggegener, advarer Fjordblik Mariagerfjord Kommune om.

Bestyrelsen appellerer til, at kommunen finder en løsning, som i højere grad tager hensyn til Fjordbliks bygning.

Hvorfor så tæt på?

Beboer- og pårørenderådet ved Botilbud Skivevej forundres over, at højhuset skal placeres så tæt ved et velfungerende botilbud for svage borgere. Beboerne er psykisk og fysisk handicappede.

- Det kan være vanskeligt for dem at indrette sig på at have mange nye beboere tæt på. Og byggeprocessen, med dens belastning af nærmiljøet, vil være ekstra vanskelig for dem, skriver beboer- og pårørenderådet.

De mange indsigelser fra borgere og naboer kommer på den politiske dagsorden i teknik- og miljøudvalget først på året 2023.

Se også
Erhvervsmand bag omstridt højhus lægger sig fladt ned: - Jeg tog fejl
Se også
Byens grimmeste hus skal ned - så højt kan det nye Klochhus blive
Se også
Ib frygter skyskraber-projekt - Har ide med container og kran
Annonceret indhold

Nyeste