Borgerforeningen høster jævnligt rosende kommentarer på Facebook - bl. a. for sin indsats i forbindelse med etableringen af legepladsen ved det gamle tinghus i Terndrup.- Men det er ikke nok, at man ”synes godt om” på Facebook. Terndrup-borgerne er også nødt til i højere grad at bakke os op ved at tegne sig som medlemmer, påpeger borgerforeningsformand Ivan Johansen. Privatfoto
Livet her

Ikke tilstrækkeligt at synes godt om på Facebook

Borgerne i Terndrup er også nødt til at støtte borgerforeningen ved at tegne sig som medlemmer, fastslår formand forud for generalforsamling 24. september

16. september 2020 kl. 08:31
Borgerforeningen høster jævnligt rosende kommentarer på Facebook - bl. a. for sin indsats i forbindelse med etableringen af legepladsen ved det gamle tinghus i Terndrup.- Men det er ikke nok, at man ”synes godt om” på Facebook. Terndrup-borgerne er også nødt til i højere grad at bakke os op ved at tegne sig som medlemmer, påpeger borgerforeningsformand Ivan Johansen. Privatfoto
I yderste konsekvens kan resultatet af det dalende medlemstal blive, at Terndrup Borgerforening og Lokalråd helt må opgive at opsætte flagallé i byen, advarer formand Ivan Johansen.  Privatfoto

Mens Terndrup støt og roligt vokser sig større, går det den modsatte vej med byens borgerforening.

Terndrup Borgerforening og Lokalråd har tidligere været oppe på at kunne mønstre omkring 200 medlemmer i byen, men over de senere år har medlemstallet konsekvent bevæget sig den forkerte vej, og det får nu formanden, Ivan Johansen, til at komme med, hvad han selv godt vil betegne som et ”nødråb” forud for generalforsamlingen 24. september.

- Det er fint nok, at Terndrup-borgerne giver os ”likes” på Facebook, når vi f. eks. laver flagallé i byen, eller når vi søger penge hjem til, at der kan blive etableret en ny legeplads i Tinghaven.

- Men det kan vi som forening bare ikke leve af.

- I en by som Terndrup med op mod 850 husstande er det slet og ret for ringe, at vi som borgerforening nu efterhånden er nede på cirka 100 medlemmer.

- Konsekvensen kan i yderste konsekvens blive, at vi til sidst helt må opgive at opsætte flagallé i byen. Simpelthen fordi vi hverken har økonomi eller frivillige nok til at kunne løse opgaven, lyder det advarende fra Ivan Johansen.

Advarslen falder på baggrund af et 2019, som for første gang i mange år endte med at indbringe Terndrup Borgerforening og Lokalråd et mindre regnskabsmæssigt underskud.

I 2020 bliver resultatet formentlig noget bedre, men det skyldes primært, at foreningen stort set har været nødt til at aflyse alle planlagte arrangementer på grund af corona-situationen.

- Overordnet set er det kun lige ”til øllet”, at vi kan få foreningen til at løbe rundt med et nuværende medlemstal.

- Som forening har vi ingen store indtægtsgivende aktiviteter i årets løb og er derfor i høj grad afhængig af kontingentindtægterne, hvis den daglige drift skal kunne hænge nogenlunde fornuftligt sammen.

- Derfor skal vi i hvert fald også helst op i nærheden af de 200 medlemmer igen.

- Men personligt så jeg da allerhelst, at vi havde 500 medlemmer i ryggen, når vi i forhold til kommunen kommer med kommentarer til lokalplaner - og andre forhold, der berører borgerne i Terndrup.

- Det ville - alt andet lige - stille os langt stærkere i rollen som fælles talerør for Terndrup-området, konstaterer Ivan Johansen, der selv har siddet i 10 år som formand for Terndrup Borgerforening og Lokalråd.

Netop navnet er ifølge formanden sandsynligvis en del af problemet med det vigende medlemstal.

- Her og nu kan jeg ikke selv komme på et bedre navn, men vi må bare erkende, at ”borgerforening” nok ikke ligefrem er et ord, der får det til at klinge sødt i ørerne på byens yngre familier.

- Kendsgerningen er i hvert fald, at vi som forening over de senere år har haft stadig sværere ved at få tag i de yngre medlemmer, og at gennemsnitsalderen i medlemsskaren derfor også er ved at ligge oppe i den høje ende, bemærker borgerforeningsformanden.

Han finder på den baggrund anledning til at minde bysbørnene om en række af de positive ting, borgerforeningen gennem de senere år har været med til at få op at stå i lokalsamfundet: Vedligeholdelse af Mølleskoven, grillhytten og stierne, færdiggørelse og vedligeholdelse af Tinghaven, opsætning og udvidelse af flagalléen, springvandet ved bymidten, projekt mølledammen, bankospil på ældrecenteret og samarbejde med kommunen om områdefornyelse i lokalområdet.

- Jeg kunne sikkert nævne flere ting, men det overordnede budskab er, at alt dét, vi gør for byen, det kræver penge og hjælpende hænder.

- Og nu vil vores bank endda have et årligt gebyr på 1050 kr. for, at vi har en konto hos dem.

- Det er altså ikke bare sjov, erklærer en lettere oprevet Ivan Johansen forud for årets udsatte generalforsamling i det lokale medborgerhus.

Efter generalforsamling er der gratis fællesspisning for foreningens medlemmer, forudsat at de ellers har tilmeldt sig senest 21. september.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu