Lars Kristensen fra firmaet Kurt og Carlo Kristensen A/S driver grusgraven ved Onsild, hvor potente maskiner hvert år knuser 15.000-20.000 tons byggeaffald i form af beton, tegl og asfalt, som omdannes til f.eks. stabilgrus, som kan bruges i byggeriet.  Foto: Lars Pauli
Livet her

Her bliver beton og tegl til genbrug

Kurt og Carlo Kristensen A/S i Sdr. Onsild sætter de store maskiner ind for at øge bæredygtigheden i byggebranchen

03. februar 2021 kl. 09:10
Lars Kristensen fra firmaet Kurt og Carlo Kristensen A/S driver grusgraven ved Onsild, hvor potente maskiner hvert år knuser 15.000-20.000 tons byggeaffald i form af beton, tegl og asfalt, som omdannes til f.eks. stabilgrus, som kan bruges i byggeriet.  Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli
En håndfuld betonaffald, som har gode kvaliteter i anvendelsen som stabilgrus ved byggerier.  Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli
Gammelt asfalt findeles og kan bruges til f.eks. at forstærke vejrabatter. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli
Store betonstykker bides over, inden de puttes i den store knuser. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

Maskinen på larvefødder svinger med et faretruende stort ”næb”, som med et overbevisende greb hapser en kæmpe betonklods og giver den et klem. Med et knas er den store blok parteret i mindre bidder, så den kan puttes i en endnu større maskine: Betonknuseren.

Vognmands- og entreprenørfirma Kurt og Carlo Kristensen A/S i Onsild har sin grusgrav lidt syd for byen. Herfra graves årligt tusindsvis af kubikmeter sand og grus til jyske byggepladser og vejprojekter.

Men der er også indgående varer: Grusgraven modtager 15.000-20.000 tons byggeaffald om året. Der er tale om beton og teglsten fra typisk nedrevne bygninger og gammelt asfalt fra veje.

- I gamle dage blev den slags byggeaffald ofte gravet ned i et hul eller lagt i vejkassen ved vejbyggerier, og der røg alt muligt plast og metalaffald med. Vi sorterer affaldet fra, og når vi neddeler til fraktioner på 0-40 millimeter, kan det genanvendes som stabilgrus i byggerier, forklarer Lars Kristensen, direktør og medejer af Kurt og Carlo Kristensen A/S.

Råstoffer skal strækkes

Lars Kristensen vurderer, at grusgraven ved Onsild har nok sand og grus til at dække firmaets behov i måske de næste 50 år. Men de danske regioner , som administrerer tilladelser til råstofindvinding, har fokus på bæredygtighed og dermed også øget genanvendelse. Råstoffer som sand og grus er en ikke-fornybar ressource, og med stigende efterspørgsel til byggeri og anlægsprojekter, er det nødvendigt at strække råstofferne længere end i dag.

Knusearbejdet ved Onsild passer godt ind i den strategi.

Kun få andre nordjyske virksomheder, blandt andre Skovsted Grusgrav ApS ved Thisted, har specialiseret sig i at genanvende råstoffer fra byggeriet. Derfor er genbrugsmængderne endnu små i forhold til, at der hvert år graves cirka syv millioner tons sand, grus og sten op fra jorden i Nordjylland.

Kurt og Carlo Kristensen A/S får penge for at modtage beton og byggeaffald, og man får penge, når det knuste produkt sælges til byggerier. Minus i regnestykket er udgifterne til kostbare maskiner og håndtering af de robuste materialer.

Tredje generation

Lars Kristensen vurderer, at mellem 10-15 procent af de produkter, virksomheden sælger fra grusgraven, er genbrugte, knuste materialer.

- Faktisk er stabilgrus af genbrugt beton bedre end klassisk stabilgrus. Det er lettere at komprimere og har bedre drænevne, så en del entreprenører efterspørger genbrugsproduktet fremfor almindeligt stabilgrus, siger Lars Kristensen.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu