Livet her

Grøn oase i Hobro under forvandling

Støtteforening glæder sig - og er selv i gang med at søge diverse fonde om hjælp til nyt haveinventar

09. november 2020 kl. 15:12

Forbipasserende har utvivlsomt allerede bemærket dét: Den fredede Bies Have i Hobro har i løbet af efteråret gennemgået en større forvandling.

I samarbejde med landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen har et gartnerhold fra Mariagerfjord Kommune siden sensommeren været i gang med at genskabe en del af det gamle haveanlæg fra klunketidsperioden.

Arbejdet er nu omtrent afsluttet for denne gang. Haven går snart i vinterhi.

- Og nu kan vi så bare glæde os til foråret, hvor resultaterne af det møjsommelige arbejde åbenbares med alverdens spirende buske og planter, bemærker formand Kirsten Hjarnø Mathiassen på vegne af Støtteforeningen Brygger H I Bies Have, der igennem flere år har presset på for at få genskabt Bies Have, som i sin helhed består af en prydhave, en indførelseshistorisk have og en have ud mod Vesterfjord.

Den indførelseshistoriske have vil sammen med prydhaven, anlagt i 1800-tals stil, give et smukt, enestående og interessant billede af havebrugskulturens udvikling gennem tiderne i Danmark og vil ifølge Kirsten Hjarnø Mathiassen være ”et specielt kulturelt islæt til Bies Gårds øvrige kulturelle indhold, de fredede arkitektoniske bygninger såvel som kunstsamling”.

Det har været et stort arbejde at få indsamlet planterne til den indførelseshistoriske have.

Desværre er mange af de gamle skilte blevet fjernet.

Disse skal nu genanbringes, og det skal kontrolleres, om der evt. skulle mangle nogle plantetyper.

- Men bortset fra dét har kommunen holdt haven fint fri for ukrudt og sørget for klipning af de buede buksbomhække, lyder det anerkendende fra Kirsten Hjarnø Mathiassen.

Bies Have blev i sin tid fredet i forlængelse af, at kommunen overtog Bies Bryghus i 1980.

Daværende stadsgartner Arne Kjær og formand for teknisk udvalg Svend Nielsen kontaktede professor Johan Lange fra Havebrugshistorisk Selskab, og i 1990 vedtog Hobro Byråd at anlægge en indførelseshistorisk have.

Planen gik ud på at omlægge Brygger Bies køkkenhave med planter, som munkene fra vikingetiden og op gennem middelalderen har indført til landet. Det vil sige, en plantesamling indeholdende have- og kulturplanter, der er ordnet efter indførelsestidspunktet til Danmark strækkende sig fra bronzealder op til vor tid.

Den indførelseshistoriske have i Hobro er dermed den eneste af sin slags i Danmark.

Støtteforeningen Brygger H I Bies Have ønsker på sigt at supplere den fredede haves grønne element med møbler, reetablering af solur, flagstang, siddemulighed i Lindelysthuset og gallerivæg med fotocollage i det murede lysthus, der dagligt vil blive stillet til rådighed for havens gæster.

Der arbejdes i den forbindelse på ansøgninger til diverse fonde.

Annonceret indhold

Nyeste