Håndværkerne er gået i gang med at renovere taget på Handest Station. Foto: MHVJ
Livet her

Fredet stationsbygning bliver shinet op: De vil skabe en tidslomme fra 1930'erne

25. juni 2022 kl. 06:00

Den gamle stationsbygning i Handest, der er fredet af Slots- og Kulturstyrelsen som en betydelig kulturhistorisk værdi, er i øjeblikket i gang med at få renoveret taget og bygningens skorsten.

- Dette arbejde er håndværkerne gået i gang med for et par ugers tid siden. Derfor roder vi lidt på stationen, men det bliver godt igen inden for en måneds tid, siger Katrine Blåberg Andersen, som er driftsbestyrer med Mariager-Handst Veteranjernbane (MHVJ), i en pressemeddelelse.

- Under hele renoveringen er stationskiosken i Handest naturligvis åben på køredagene for at betjene vore mange turister, og veterantogene følger naturligvis køreplanen uanset ”roderiet”, understreger Katrine Blåberg Andersen.

MHVJ har har etableret projektet Stationen - Unikt Kulturarvmødested med henblik på at bevare Handest Station som en tids- og funktionstypisk dansk privatbanestation og skabe en autentisk og involverende formidling af en ”tidslomme” i 1930`erne.

Projektet er etableret i fire faser, hvor fase et var genetablering af stationsmiljøet med kvægrampe, ny perron samt brændeskur og køkkengård, hvilket er gennemført i 2021. Nu er man så gået i gang med fase to.

Den nye kvægrampe og fold. Foto: Hans Stückler

Kvægrampen og kvægfolden, som alle privatbanens landstationer var forsynet med, blev i banens storhedstid i 30`og 40`erne anvendt af egnens landmænd, når deres kvæg og svin skulle sendes til slagtning. Dyrene blev sat ind i foldene, hvorefter dagens godstog – via rampen - samlede dyrene op og personalet anbragte dem i godsvogne, hvor endestationen var slagterierne i Randers eller Viborg.

- Der henstår fortsat to faser: Fase tre består af omfugning af facaderne, og fase fire omfatter bygningens indvendige restaurering. Vi er i fuld i gang med at søge fondsmidler til en endelige færdiggørelse af stations-projektet, siger Katrine Blåberg Andersen.

Et af sommerens første ordinære tog på Handest Station. Foto: Asger Christiansen

Nyeste