Forhandlingsudvalget glæder sig over det brede forlig. Fra venstre Henrik Sloth (V), Jørgen Hammer (O), Jens-Henrik Kirk (C), borgmester Mogens Jespersen (V), Leif Skaarup (A) og Peder Larsen (F). Foto: Mariagerfjord Kommune
Livet her

Bredt budgetforlig i Mariagerfjord

Alle partier i byrådet står sammen om næste års budget

10. september 2020 kl. 12:12

Der er tradition for brede budgetforlig i Mariagerfjord Kommune og borgmester Mogens Jespersen kan nu med tilfredshed konstatere, at det også i 2020 er lykkedes at samle byrådet om næste år budget.

- Det er sundt, at et bredt flertal i byrådet tager ansvar for budgettet. Det giver tryghed for vores borgere og arbejdsro for vores ansatte. Jeg vil gerne takke mine byrådskolleger for at løfte flok både i dårlige og gode tider. Det er forklaringen på, at vi i dag har råd til at investere i fremtiden, siger borgmesteren i en pressemeddelelse fra kommunen.

Mens der de seneste par år har været økonomiske udfordringer, har politikerne haft væsentligt nemmere arbejdsvilkår i forbindelse med dette års budgetforhandlinger. Forliget rummer både indskrænkninger og udvidelser på driften. Der er sket en udvidelse af driftsbudgettet på 25,3 mio. kr.

Herudover er der i 2021 afsat yderligere små 40 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer end dem, der oprindeligt lå i budgettet og ca. 30 mio. kr. mere årligt i årene herefter.

Budgettet sikrer samtidig kommunens langsigtede økonomi. Forligspartierne budgetterer nemlig med en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 130 mio. kr. og et anlægsbudget på mindst 1.400 kr. per indbygger. Anlægsbudgettet er på 120 mio. kr., hvilket er dobbelt så højt som minimumsmålsætningen. Desuden lægger forligspartierne vægt på, at kommunens gæld løbende nedbringes.

Som led i forliget ønsker forligspartierne desuden at nedsætte den kommunale indkomstskatteprocent med 0,2 procent. Det betyder, at borgerne i Mariagerfjord Kommune skal af med 13,7 mio. kr. mindre i kommuneskat. Det vil dog kun ske under forudsætning af, at Finansministeriet imødekommer kommunens ansøgning, så skattenedsættelsen kan ske uden statslige sanktioner.

Med forliget har forligspartierne efter eget udsagn opprioriteret den borgernære velfærd. Samlet set tilføres de store velfærdsområder som børnepasning, skole, ældrepleje og handicap midler til nye initiativer og/eller opprioritering af serviceniveau for ca. 23 mio. kr. Heri ligger en markant prioritering af de forebyggende og helhedsorienterede indsatser for børn og unge, hvilket fra start har været et pejlemærke for politikerne at skabe mulighed for med budgettet.

Ligesom sidste år har budgettet dertil en markant grøn profil. Særligt har forligsparterne fokus på øget bæredygtighed i byggerier og renoveringer ved skoler og daginstitutioner. Ydermere vil kommunen i højere grad købe miljøvenlige produkter. Således tilslutter Mariagerfjord Kommune sig Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som er et partnerskab med fælles forpligtende grønne indkøbsmål. Med budgettet sikres der over de næste fire år mulighed for at realisere en målsætning om at etablere cykelsti hele vejen rundt om den smukke Mariager Fjord.

Det sker ved at tilføre budgettet yderligere 24 mio. kr. som supplement til de allerede afsatte midler.

Forligspartierne har derudover afsat tre mio. kr. til et anlægsprojekt ved vikingeborgen Fyrkat. Projektet realiseres i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og har en samlet anlægssum på 16 mio. kr. Projektet skal understøtte indsatsen med at få Fyrkat anerkendt på UNESCO’s verdensarvsliste og understøtte det fælles jyske samarbejde om at udvikle Hærvejen som vandre- og cykelrute.

Desuden har forligspartierne afsat midler til medfinansiering af en rækkestore anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

Medfinansieringen er betinget af, at lokale kræfter skaffer den fornødne finansiering til at realisere projekterne.

Budgettet andenbehandles i byrådet 8. oktober.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu