Siden 1. juni 2020 har der - som affaldsplanlægger Kirstin Bjørnbak Kjær her demonstrerer - været opsat særlige containere til flamingo-affald på Mariagerfjord Kommunes fem genbrugspladser. Privatfoto
Livet her

Borgerne har taget flamingo-sortering til sig

Flamingo-affald køres nu til genbrug - og ikke til forbrænding

02. februar 2021 kl. 09:04
Siden 1. juni 2020 har der - som affaldsplanlægger Kirstin Bjørnbak Kjær her demonstrerer - været opsat særlige containere til flamingo-affald på Mariagerfjord Kommunes fem genbrugspladser. Privatfoto
Fra genbrugspladserne i fjordkommunen bliver flamingo-affaldet kørt til Thisted, hvor det hos BEWiSynbra Circular bliver omsmeltet til nye flamingo-pellets. Privatfoto
Flamingo-affald som dette blev tidligere blot kørt til forbrænding. Nu bliver det i stedet genbrugt - med de CO2-gevinster, som det indebærer. Privatfoto

Siden 1. juni 2020 har der på genbrugsstationerne i Hobro, Hadsund, Als, Arden og Mariager været opsat særlige containere til brugt flamingo/EPS.

I løbet af de godt seks måneder, ordningen nu har kørt, er der i alt blevet indsamlet 9,12 ton brugt flamingo/EPS i Mariagerfjord kommune, hvilket svarer til 0,44 kg pr. borger pr. år, eller ca. 1 kg pr. husstand.

- 1 kg pr. husstand lyder umiddelbart ikke af så meget, men her skal man huske på, at flamingo/EPS stort set består af luft, og at det faktisk svarer til omkring 6.600 kubikmeter - eller til en besparelse på godt 220 lastbilstransporter, som vi tidligere kørte til forbrænding på I/S Reno-Nord, betoner affaldsplanlægger i Mariagerfjord Kommune, Kirstin Bjørnbak Kjær.

Hun ser således tallene som et udtryk for, at borgerne i fjordkommunen i høj grad har taget den ekstra sorteringsmulighed til sig - med de betragtelige CO2-gevinster, som det indebærer.

Hvor flamingo-affaldet før blev kørt til forbrænding, fragtes det færdigpakkede komprimerede materiale nu i stedet til BEWiSynbra Circulars fabrik i Thisted, hvor materialet omsmeltes til nye pellets.

Den samlede CO2-besparelse estimeres til en årlig besparelse på ca. 81.000 kg. CO2, inkl. samtlige forarbejdningsprocesser og transporter.

Til sammenligning udleder en gennemsnits borger 17.000 kg. CO2 pr. år.

- Og udover miljøgevinsten ved at genanvende flamingo/EPS fremfor at sende flamingo-affaldet til forbrænding, er der faktisk også en mindre økonomisk gevinst ved ordningen, da vi nu sælger det komprimerede materiale til BEWiSynbra Circular, konstaterer Kirstin Bjørnbak Kjær.

Hun betegner generelt flamingo-sorteringen som ”en rigtig spændende og meningsfuld arbejdsopgave på genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune”. En opgave, som i øvrigt falder fint i tråd med Mariagerfjord Kommunes erklærede status som ” bæredygtig kommune”.

Også hos BEWiSynbra Circular i Thisted er de begejstrede for ordningen.

- Det er fantastisk, at vi har etableret sådan et win-win samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

- Netop kommunerne er vitale i forhold til, at vi får samlet det brugte materiale ind, så vi kan genanvende det, bemærker direktør i BEWiSynbra Denmark A/S, Karl Erik Olesen.

BEWiSynbra Circular i Thisted er en del af BEWiSynbra-familien, som producerer flamingo-emballage, komponenter og produkter til bygningsindustrien i hele Europa.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu