De unge i kommunen strømmer mod de 11 ungdomsklubber, som ligger spredt fra Als i øst til Hvilsom i vest.
Livet her

Her hitter ungdomsklubben igen

22. januar 2023 kl. 11:01

De unge i kommunen strømmer mod de 11 ungdomsklubber, som ligger spredt fra Als i øst til Hvilsom i vest. Der kommer mange unge i klubberne, og i både Hørby og Vebbestrup Ungdomsklub har de på nogle klubaftener haft mere end 60 unge igennem. Det fortæller Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse. 

Covid-19, energikrise og inflation har ikke skræmt de unge væk fra klubberne, selvom den almindelige klubdrift først blev ramt af total nedlukning under pandemien, hvor de unge slet ikke kunne mødes - og senest ved en delvis nedlukning, da de stigende priser medførte, at klubberne i Mariagerfjord Ungdomsskole, blev nødsaget til at skrue ned for åbningstiderne.

Nu er klubberne tilbage i almindelig drift, og det har ikke mindsket antallet af unge, der nu igen flere gange om ugen kigger forbi deres lokale klubtilbud i Mariagerfjord Kommune. Det er også blevet bemærket af politikkerne, og nu kan klubberne se frem til en særdeles god nyhed. 

Mariagerfjord Ungdomsskole er blevet tildelt ekstra midler, som muliggør, at klubberne vil få forlænget deres sæson over to omgange.

Mariagerfjord Ungdomsskole er blevet tildelt ekstra midler, som muliggør, at klubberne vil få forlænget deres sæson over to omgange. Efter sommerferien bliver sæsonen forlænget med fem åbningsuger, og igen efter nytår vil den blive forlænget med yderligere fem åbningsuger. Hermed forøges den samlede klubsæson med 10 uger fra 2024. 

- Vi er utrolig glade for, at vi nu får mulighed for at forlænge perioden, hvor klubberne har åbent. De unge har været meget igennem i de sidste par år, og vi kan se på besøgstallene ude i klubberne, at de unge er vendt tilbage til ungdomsklubberne og det store fællesskab. Dette skyldes ikke mindst vores dygtige klubmedarbejdere, som sammen med de unge skaber unikke rammer for et stærkt fælleskab lokalt, fortæller Ungdomsskoleinspektør Lars Otte Koefoed.

Udover den længere klubsæson ser Mariagerfjord Ungdomsskole også frem til at byde nye ansigter velkommen fra uge otte. Normalt er ungdomsklubberne forbeholdt unge fra 13 til 18 år, men efter vinterferien vil unge fra og med 6. klasse også kunne kigge forbi deres lokale ungdomsklub.

Udover den længere klubsæson ser Mariagerfjord Ungdomsskole også frem til at byde nye ansigter velkommen fra uge otte. Normalt er ungdomsklubberne forbeholdt unge fra 13 til 18 år, men efter vinterferien vil unge fra og med 6. klasse også kunne kigge forbi deres lokale ungdomsklub. 

Denne introduktion af nye klubmedlemmer bliver der taget særligt hånd om i ungdomsklubberne, fortæller Lars Otte Koefoed:

- Vi har et stort fokus på, at de nye unge får en god og tryg opstart i forhold til det at gå i klub, og derfor afholder flere af vores klubber særlige introaftener, så de nye unge kan mærke, at det også er et sted for dem, selvom de ikke er fyldt 13 år endnu.

Annonceret indhold

Nyeste