I forbindelse med det aktuelle kloakarbejde og arkæologiske udgravninger i Hobro midtby, er der ved Adelgade 8 opstillet en lille containerudstilling, der fortæller Hobros historie ud fra arkæologiske udgravninger. Den kan ses frem til 27. juli. Foto: Nordjyske Museer
Det sker

Gå på jagt i Hobros historie

Udstillingscontainer og rundvisninger kan gøre sig klogere på byens fortid

18. juni 2021 kl. 14:17

Nu kan man blive klogere på Hobros tidligste historie i både en udstilling på Adelgade 8 og til rundvisninger og en særlig arkæologisk byvandring.

Frem til 27. juli kan man blandt andet besøge udstillingscontaineren ved Adelgade 8, hvor Nordjyske Museer har indrettet en mindre udstilling, som fortæller om byens ældste historie set med de arkæologiske briller. Her fortæller museet historien om det allertidligste Hobro - fra byens opståen og frem til 1700-tallet.

Arkæologer fra Hobro Museum gravede i 1975-1978 langs Adelgade og på Store Torv, men de spændende historier blev stort set glemt af eftertiden. De fortjener at blive fortalt, og historierne er atter gravet frem, ikke fra jorden, men fra museets arkiv.

Siden 2001 har Nordjyske Museers arkæologer udgravet regelmæssigt i Hobros bykerne, og her i 2021 er arkæologerne igen i byen, da et større kloakprojekt i blandt andet H.I. Biesgade, Adelgade, Jernbanegade og på Brotorvet skærer sig igennem byens historiske jordlag. Museet håber i den forbindelse at finde spor af huse, brønde, brolægninger og bolværker samt ikke mindst den ældste bro over Mariager Fjord. En bro, der er nævnt i skriftlige kilder fra 1300-tallet, men som indtil nu aldrig er fundet.

Fra de gamle og fra de nyere udgravninger er der således spændende nyt fra det Hobro, der var. Udstillingscontaineren er åben hver mandag til torsdag kl. 7.30-15.00 samt fredage 7.30-12.00 frem til 27. juli 2021.

Ved det aktuelle anlægsarbejde i forbindelse med udskiftningen af kloakrør og regnvandsledninger på Brotorvet samt i gaderne H. I. Biesgade, Adelgade og Jernbanegade, følger Nordjyske Museers arkæologer med på sidelinjen - og der gøres løbende spændende fund, som er alle er med til at fortælle historien om den ældste del af Hobro.

Mød arkæologen

Torsdag 1. og 8. juli, begge dage kl. 15, kan du møde arkæologen på kanten af udgravningshullet. Her fortæller han om Hobros historie ud fra de arkæologiske fund, der er gjort. De små rundvisninger begynder ved den lille containerudstilling ved Adelgade 8, og det er gratis at deltage.

Tirsdag 29. juni kl. 19 kan man også komme med på en helt særlig byvandring gennem Hobros tidlige historie. Den begynder i år 1150 og går frem til 1750. Turen begynder ved den nuværende og forholdsvis nye Hobro Kirke, der stammer fra 1852 - den ligger nemlig der, hvor Hobro opstod omkring år 1150. Byvandringen fortsætter til Store Torv, og vi ender nordligst i bymidten, hvor broen over fjorden engang lå.

Undervejs hører publikum om baggrunden for byens navn, de ældste tider, kirken, huse og bybrande, Store Torv, rådhuset, en borg ude i Vesterfjord, broen over fjorden samt kampen for at indvinde nyt land til byen.

Byvandringen slutter i Nordjyske Museers udstilling i den blå container ud for Adelgade 8.

Annonceret indhold

Nyeste