Stranden nord for Ålbæk er fantastisk, og den kan 18 nye sommerhusejere få glæde af 
Livet her

Nu skal der bygges nye sommerhuse i kommunen

12. januar 2023 kl. 11:12

Politikerne i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn skal på mandag 16.januar se på en sag om en ny sommerhusudstykning nord for Musvågevej i Ålbæk. 

De nye sommerhusgrunde er beliggende i den nordvestlige del af Ålbæk og består af et sammenhængende stykke landbrugsjord, som er omgivet af landbrugsarealer, skov og sommerhusbebyggelse. 

-  Med lokalplanforslaget skabes der mulighed for at omdanne området til et sommerhusområde med op til 18 nye sommerhuse, som en forlængelse af et eksisterende sommerhusområde, fremgår det af dagsordenen til mødet.

Lokalplanforslaget stiller krav til, at grundene for sommerhusene skal udstykkes med en størrelse på minimum 3.400 m2 . 

Der må bygges med en bebyggelsesprocent på maksimalt 15% og med maksimalt 1 etage med en bygningshøjde på maksimalt 5 meter. Sommerhusene kan have et bebygget areal på op til 250 m2 . Derudover er der mulighed for sekundær bebyggelse på op til 50 m2 i en nærzone på 6 meter fra sommerhuset. 

Sommerhusene opføres som enkeltstående sommerhuse. 

Der er sket enkelte ændringer af det projekt, som blev igangsat. Blandt andet er vejadgangen for biler flyttet til den syd-vestlige side af lokalplanområdet. Derudover er naturlegepladsen med bålplads sløjfet for at undgå at generere unødvendig trafik i området. 

Annonceret indhold

Nyeste