Livet her

Frivillige knokler med renovering: Forening søger nye lejere

28. januar 2023 kl. 19:00

For Retfærdigheden, der ligger i Algade midt på strækningen mellem Sæby Havn og Sæby centrum, har i efteråret fået nogle lokaler ledige efter Just Creative og Galleri Nürnberg har opsagt deres lejemål.

Bestyrelsen for aktieselskabet, der ejer bygningen, arbejder nu intenst på at få udlejet de ledige lokaler.

Det markante Råd- og Tinghus fra 1848 står i dag som en stor og velholdt bygning, der siden 2012 har været anvendt som borger- og kulturhus.

Lokalerne, der tidligere husede turistbureau og butikken Just Creative, får en grundig overhaling.

Gallerier og specialforretning

Formanden for aktieselskabet For Retfærdigheden, John Henrik Andersen påskønner de mange arrangementer, som venneforeningen sætter i søen, men ønsker, at der er liv i huset hele dagen i løbet af ugen og her vil permanente lejere være velkomne.

- Vi har gode erfaringer med udlejning til gallerier, specialbutik, turistbureau og andre servicekontorer, fremhæver John Henrik Andersen.

Der er masser af muligheder i den mere end 600 kvadratmeter store centralt placerede bygning.

Bestyrelsen drøfter løbende mulighederne for at udvikle faciliteterne og betingelserne for udlejning.

Fleksibel udlejning

Som det meste oplagte nævner formanden en bedre udnyttelse af gårdhaven til koncerter og lignende med op til 200 deltagere.

Det kræver dog, at der bliver investeret i bedre adgangsforhold og store parasoller, der kan gøre sommerarrangementer uafhængig af det skiftende vejrlig.

- Er der iværksættere og forretningsdrivende, der kun har behov for lokaler i kortere tid, vil vi være meget fleksible. Sæbys 500-års købstadsjubilæum til næste år vil blive fejret med en række event, hvor by og havn bliver inddraget og her kunne et centralt placeret sekretariat og mødelokale i Retfærdigheden være oplagt, vurderer John Henrik Andersen.

Pedel og kasserer Per Hjortnæs Pedersen præsenterer Retfærdighedens bibliotek, hvor alle kan låne eller aflevere brugte bøger.

Venneforening

Som nævnt er bygningen ejet af et aktieselskab, men det overlades til de frivillige i venneforeningen at forestå den daglige drift.

Det kan være opgaver som rengøring, klargøring af lokaler, almindelig vedligeholdelse ude som inde samt udlejning af lokaler.

Hver tirsdag formiddag mødes cirka 13 medlemmer der udgør driftsgruppen. Gruppens medlemmer byder ind med vidt forskellige kompetencer. Efter opgavens karakter er det den person, der har en faglig baggrund for udførelsen, der helt naturlig tager teten.

Café om fredagen

Et blik på Retfærdighedens forårsprogram afslører en række spændende og oplysende arrangementer, som er med til at give liv i det gamle hus.

Tirsdag den 24. januar var der mødt otte medlemmer op og Sæby Folkeblads udsendte havde fornøjelsen at deltage i morgenkaffen.

De frivillige i driftsgruppen lader op med morgenkaffe inden de tager fat på dagen dont.

Efter i hyggeligt lag at have fået uddebatteret konsekvenserne af PFAS i fødevarer og forskellige ftalater i legetøj, situationen i Ukraine og meget mere, tog tidligere maler Erik Pedersen over og fremlagde en plan for formiddagens gøremål og sluttede af med at spørge - ”hvem vil med” - og så blev der ellers markeret, hvem der havde lyst til at gøre hvad.

Den aktive Venneforening med 130 medlemmer står ligeledes bag en række populære arrangementer som ”Fredags Cafeen” med et varieret program af foredragsholdere, hvortil der er gratis adgang. ”Café Pigerne” har til alle arrangementerne frembragt den ”Berømte Æblekage”.

Café Pigerne fordeler opgaverne imellem sig til forårets møder, musikaftner og foredrag.
Annonceret indhold

Nyeste