Fra vestsiden af Flade Bakker er der formidabel udsigt. Men kun den flade mark omkring gården Vester Dal (midt i dronefotoet) og en mindre del af skråningen må bebygges. Til højre i billedet ses boligområdet Vesteråsene. Arkivfoto: Peter Broen
Livet her

Staten blokerer: Bakke med drømmeudsigt må ikke bebygges

Styrelse har barberet kraftigt i udlæg af nye arealer til boliger i Frederikshavn

03. marts 2021 kl. 16:11

FREDERIKSHAVN: Planerne om at bygge et stort antal nye udsigtsboliger på vestsiden af Flade Bakker ved gården Vester Dal i udkanten af Frederikshavn er strandet.

Bolig- og Planstyrelsen har sagt nej med henvisning til bevaringsværdien af morænebakkerne, der blev skabt under istiden.

- Det var ikke det, vi havde håbet, siger Christian Vejby, der sammen med broderen, Carsten, købte jorden til byudvikling for to år siden.

- Men jeg synes, det er mest synd for kommunen. For jo flere attraktive byggegrunde, der tilbydes, desto mere attraktiv bliver kommunen for tilflyttere.

Statens indgreb indebærer dog ikke, at brødrene Vejby helt opgiver deres planer.

Efter forhandling mellem kommunen og Bolig- og Planstyrelsen er en mindre del af bakken længst mod øst samt den flade mark neden for bakken stadig med i en ny plan for byudviklingsområder i Frederikshavn.

- Men vi havde regnet med at kunne udstykke omkring 70 grunde. Nu er arealet halveret, så vi skal i gang med at udarbejde nye planer for vejføring og udstykning, fortsætter Christian Vejby.

Han fortæller, at broderen og han allerede har bekostet arkæologiske forundersøgelser af hele området - dog uden, at der fundet spor af tidlig beboelse.

Det var den tidligere ejer af gården Vester Dal, Niels Ole Fredborg Nielsen, Røntved, der for få år siden lancerede ideen om boliger på bakken ved Vester Dal med udsigt over Aalbæk Bugt.

Han ønskede ikke selv at udstykke, men førte først drøftelser med kommunen om overtagelse af ejendommen. Da drøftelserne løb ud sandet, solgte han i stedet til brødrene Vejby.

Også forbud ved Donbækvej

Staten har ikke blot blokeret for nye boliger på Flade Bakkers vestskråning, men også for udstykning af et areal ved Donbækvej, grænsende op til boligområdet Kilden. Her har Miljøstyrelsen påpeget nationale landskabelige interesser,

Der har været massive indsigelser mod udlæg af de to nye boligområder fra naboer og grundejerforeninger i nærområderne, bl. a, på grund af frygt for øget trafik og støj - og for Kildenboernes vedkommende en spoleret udsigt.

Støj fra skydebane

Også i Sæby og Skagen må kommunen acceptere begrænsninger i udlæg nye byudviklingsområder til boliger. I Sæby skal et område ved Kildevej efter aftale med Bolig- og Planstyrelsen reduceres på grund af områdets landskabelig værdier.

I Skagen har styrelsen stillet som betingelse, at to nye, mindre byudviklingsområder nord Guldmajvej og syd for Bøjlevejen først kan bebygges, når den militære skydebane er nedlagt eller støjen herfra er tilstrækkelig nedbragt.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu