Direktør Pia Ankerstjerne, Martec gav gymnasiet et billede af Skoleskibet i gave. Her hjælper hun rektor Thomas Svane med at pakke det ud.
Livet her

Ny havneudvidelse - nu på land

Indvielse: Nyt maritimt oplevelses- og læringsunivers sætter sejlene på Frederikshavn Gymnasium

24. november 2021 kl. 16:00

Når Frederikshavn Havn udvider, så plejer det at være noget med spunsjern og vækst mod øst ud i havet.

Men med den seneste udvidelse er havnen gået den anden vej - ind i landet.

Onsdag kunne man således indvie det seneste skud på stammen - nemlig et fællesrum på Frederikshavn Gymnasium, der i den seneste tid er blevet forvandlet til et maritimt oplevelses- og læringsunivers.

Mikkel Seedorff Sørensen: Vi leder jo hele tiden efter de næste talenter, der skal sikre en fortsat udvikling af det maritime miljø, og derfor er det også en vigtig opgave for os at komme ud på skolerne. Og nu har vi så fået dette fantastiske maritime oplevelses- og læringsunivers.

At bringe havnen fysisk ind til eleverne på gymnasiet er et led i Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Havns fælles vision om at knytte en stærk forbindelse mellem uddannelse og det maritime erhverv i Frederikshavn.

Og det sker visuelt med dette nye maritime oplevelses- og læringsunivers.

Samarbejdet med havn og gymnasium har været i gang længe først født af uddannelsen til HF-Søfart, men yderligere styrket, da gymnasiet fik mulighed for at oprette uddannelsen til maritim student også rettet med STX’erne.

Her ses folkene bag miljøet - gymnasiets utrættelige servicestab Michael og Leif.

- Vi stiler efter, at vores nye maritime oplevelses- og læringsunivers bliver ankerpladsen for et super godt studieliv, lød det fra rektor Thomas Svane ved indvielsen.

Han understregede i talen vigtigheden af samarbejdet dels med havnen og dels med havnens mange virksomheder.

- Vi bruger ve maritime virksomheder til at dygtigøre vores elever - og her har havnen spillet en vigtog rolle som formidler af kontakterne til virksomhederne. Så den sidder lige i skabet, lød det fra rektor Thomas Svane.

Havnens direktør Mikkel Seedorff Sørensen understregede i sin tale, hvorfor parløbet mellem havn, virksomheder og gymnasium er afgørende.

- Vi leder jo hele tiden efter de næste talenter, der skal sikre en fortsat udvikling af det maritime miljø, og derfor er det også en vigtig opgave for os at komme ud på skolerne. Og nu har vi så fået dette fantastiske maritime oplevelses- og læringsunivers. Det skal nok blive brugt for når man ser sig omkring her hos de kommende maritime studenter, så ser vi måske en kommende havnedirektør, lød det polemisk fra Mikkel Seedorff Sørensen.

Mindre kan selvfølgelig også gøre det og her er forventningerne stor til den nye professionbachelor-uddannelse til skibsingeniør på Martec i Frederikshavn.

Martec og gymnasiet er samarbejdspartnere omkring uddannelsen som Maritim student - og uddannelse, der blandt andet er en direkte vej til et togt med Skoleskibet Danmark.

Martecs direktør Pia Ankerstjerne deltog også i indvielsen og have en gave med til gymnasiet, som yderligere kan understrege det maritime miljø.

Rektor Thomas Svane pakkede gaven ud som viste sig at være et fascinerende billede af netop Skoleskibet Danmark - det skal have sin helt egen plads i det maritime oplevelses- og læringsunivers.

Så letter vi anker, lød det fra borgmester Birgit Stenbak Hansen, da hun indviede det nye maritime oplevelses- og læringsunivers

Men ingen indvielse uden et snoreklip - og dog.

Snoren var et tommetykt grønt tov, så det lod borgmester Birgit Stenbak Hansen ligge og i stedet lettede hun ankeret, så det nye maritime oplevelses- og læringsunivers kunne komme godt til søs.

- Vil vi vækst i vores kommune skal vi fokusere på det maritime. Derfor fastholder vil vore investeringer i vore havne - og i vore uddannelser - og det skaber kæmpe muligheder for både job og karriere, lød meldingen fra Birgit Stenbak Hansen, inden hun fik ankeret om bord på det gode skib Danmark.

Nyeste