Annonce

Endnu mere krudt til boligmarkedet

Lave renter giver flere mulighed for at låne til en ny bolig.

Virksomhedsprofil 26. september 2019

Med endnu lavere renter, vil Aalborg og nærområderne sandsynligvis opleve større aktivitet på boligmarkedet.

Renten er faldet igen

Bankerne har netop sat niveauet for renten ned igen og med godt gang i væksthjulene i Danmark, er der ikke udsigt indenfor den nærmeste fremtid, til at boligpriserne vil falde.

Den lave rente koster bankerne penge, når der er en højere negativ rente ved at have opsparinger stående i Nationalbanken. Der kommer utvivlsomt en reaktion fra bankerne, som skal forsøge at skaffe disse penge hjem igen.

Boligpriserne i Aalborg og Hals

Gennemsnitspriserne for Aalborg, startede på ca. 14.000 kr. pr. m2 i 1. kvartal 2019, og lå i juli på 14.952 kr. pr. m2.

I Hals kommune har stigningen været mindre voldsom og lå i 1. kvartal 2019 nogenlunde på niveau med 1. kvartal 2015, bare for at illustrere den mindre stigende kurve. Få udsving har de seneste år sendt prisen op og ned fra ca. 4.221 kr. pr. m2 i 1. kvartal 2016, til det højeste niveau på 9.936 kr. pr. m2 i 4. kvartal 2017.

Boligkøb lokker

Det kan være lokkende at søge efter ny bolig, når forholdene er gode. Uanset om man er nødt til at købe en ny bolig, eller om man flytter for bekvemmeligheden.

Det er en god ide at få god rådgivning før, under og efter en bolighandel, og det vil en boligadvokat kunne hjælpe med. Det er mere reglen end undtagelsen, at der både er uvisheder om de økonomiske aspekter i forbindelse med et huskøb, og det sker ofte, at man som boligsøgende ikke har de fornødne forudsætninger for at afgøre om den nye bolig, man har besluttet sig for, også er det rigtige.

Holder økonomien

I januar 2018 trådte en række nye regler i kraft med formålet at gøre det sværere for boligsøgende, som har gældsat sig tungt, at optage risikofyldte lån. Det betyder, at færre siden da har haft mulighed for at låne over evne, og dermed er konkurrencen om de dyrere huse blevet lavere. Til gengæld er der højere konkurrence om boliger til en lavere pris.

Hvis man får køberrådgivning hos en boligadvokat , kan denne hjælpe med dialogen med banken, og her får man altså både råd fra bank og boligadvokat. Det giver en større vished.

Alle dokumenter skal gennemgås

Det er ikke til at komme udenom. Bolighandler er komplekse, og der optræder en lang række tekniske termer og dokumenter, der skal gennemlæses, godkendes og underskrives, før der ligger en reel købsaftale.

Udarbejdelse og tinglysning af skøde, en eventuel refusionsopgørelse, og til sidst købsaftalen, er alle noget, man skal igennem for at indgå en bolighandel.

Undervejs er der også dokumenter som tilstandsrapport og elinstallationsrapporter samt indgåelse af boligforsikring. Har man svært ved at få overblik over de forskellige led i en bolighandel, bør man rådføre sig med en professionel advokat til boligkøb.

Hvadenten man slår til nu, hvor renten er lav, og prisniveauet ser ud til at stige i en overskuelig fremtid, eller om man venter, fordi et boligkøb ikke er nødvendigt, så er rentesituationen værd at holde øje med.

Nem Advokat

Stationsparken 26.2, 2600 Glostrup

Telefon:
70 20 41 61
E-mail:
info@nemadvokat.dk
Website:
https://www.nemadvokat.dk/
Annonceret indhold

Nyeste